Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 „Szanse i zagrożenia dla zakładów przemysłowego potencjału obronnego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych”
Z inicjatywy Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” na terenie warszawskich zakładów „PIT – RADWAR" SA w dn. 29 sierpnia 2018 r. odbyła się konferencja „Szanse i zagrożenia dla zakładów p.p.o. w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych”. W konferencji udział wzięli m.in.:
Minister Obrony Narodowej – Pan Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w MON- Pan Sebastian Chwałek, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej – Jarosław Rusiecki, Generał brygady – szef DPZ – Karol Dymanowski, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA – Pan Jakub Skiba, Zastępcy Prezesa PGZ SA – Paweł Pelc i Michał Kuczmierowski, Prezes ZPPPO i L – Henryk Łabędź. Oficerowie MON, Prezesi zakładów, przedstawiciele związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, ZZPE i ZZI i T.
Spotkanie prowadził przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki.
 
Wprowadzenie do dyskusji dokonał Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.
„Minister podkreślił silną potrzebę takiego spotkania oraz podkreślił ogromną rolę NSZZ „Solidarność" w walce o utrzymanie zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego w Polsce.
Dzięki związkom zawodowym nie doszło do wyprzedaży czy wręcz likwidacji zakładów. Mamy  potencjał  pracowniczy,  kadry,  umiejętności  by  doprowadzić  do  wzmocnienia kapitałowego i konsolidacji p.p.o.
Nie będzie zakupu śmigłowca o jednej platformie. Mamy 2 firmy i musimy dać im pracę. Dadzą produkt konkurencyjny o najwyższych parametrach światowych. Dbajmy o polskiego podatnika, a nie jak poprzednicy o obcych. Zakłady P.P.O są podstawą funkcjonowania armii.
Rząd ma stworzyć warunki, aby polska myśl techniczna rozwijała się i dawała korzyści gospodarcze. Trzeba też odbudować niektóre firmy, jak np. ZPS Pionki.
Wojsko Polskie należy rozbudowywać. Będzie nowa dywizja wojsk operacyjnych ulokowana na wschodzie, wyposażona w sprzęt wyprodukowany w p.p.o".
Przewodniczący Związku Pracodawców Przemysłowego Potencjału Obronnego i Lotniczego Pan Henryk Łabędź podkreślił fakt, że „od trzech lat mamy rewolucję w p.p.o. Podkreślił i podał przykłady braku równowagi przy składaniu ofert i zamówień przez przedsiębiorstwa p.p.o. i zagraniczne. Ceny zakupów wyrobów winny być netto, gdyż w przeciwnym wypadku już na starcie nasze wyroby są droższe o VAT. Umowy zagraniczne są elastyczne, natomiast nasze są sztywne i nie ma możliwości renegocjacji czy zakupu, czy również terminu dostawy.
Należy rozważyć wnoszenie tzw. należytego wykonania wyrobu. To zabezpieczenie jest zbędne. Prezes Łabędź podziękował za danie szansy zakładom p.p.o".
W imieniu Krajowej Sekcji Lotnictwa NSZZ „Solidarność” głos zabrał Marian Kokoszka.
„Konferencja winna dać sygnały rządowi, ale również stronie społecznej. Oferujemy produkty o wysokich standardach. Musimy to chronić. Wyciągajmy wnioski z przeszłości. Przykład Mielca jest tego dobitnym przykładem. Mężowie Stanu Longin Komołowski, Stanisław Padykuła mieli odwagę i pomogli zakładowi. Dzięki temu firma ocalała. Manipulacja warunkami techniczno – taktycznymi za rządów PO – PSL powodowała utratę kontraktów zakładom lotniczym.
Po słusznym rozwiązaniu zakupu Caracali padły ze strony rządu deklaracje. Czekamy na ich realizację.
Mamy pewne obawy, gdyż procedury się przedłużają.
Wierzę, że program śmigłowcowy zostanie zrealizowany z myślą o zabezpieczeniu armii oraz polskiego podatnika”
Kolejnym mówcą był przewodniczący ZZPE Stanisław Janas, który m.in. powiedział: „mamy finansowanie i wsparcie, mamy programy, mamy zamówienia, a strategii nowej nie ma. Wnosimy o jej przygotowanie i zatwierdzenie.
Konieczne jest zaangażowanie rządu w pomoc, w eksport wyrobów p.p.o. bez wsparcia nie będzie poważnych kontraktów dla P.G.Z. SA.
CPMG jest zbyt małe. Nalży zdecydowanie poprawić PR i podjąć skuteczną walkę z pomówieniami i kłamstwami”.
W imieniu KSPZ NSZZ „Solidarność" głos zabrał przewodniczący Stanisław Głowacki.
Podkreślona została rola NSZZ „Solidarność” i związków zawodowych w batalii o utrzymanie potencjału obronnego państwa.
„Ostatnim programem, dzięki któremu jeszcze jesteśmy, był przyjęty 31 sierpnia 2007r. program restrukturyzacji zakładów p.p.o.. Ten program, przyjęty w trybie obiegowym był realizowany, dzięki osobistemu zaangażowaniu śp. Premiera Przemysława Gosiewskiego.
Rządy PO – PSL to czas stopniowego wygaszania przemysłu i całego wojska. Ratowanie budżetu w roku 2009 i 2014 zaczynało się od dramatycznych cięć środków przeznaczonych na modernizację armii.
To oczywiście odbijało się na sytuacji ekonomicznej naszych firm. Kolejne zwolnienia, PDO, itd.
W dodatku M.O.N. samo nie potrafiło zdefiniować swoich potrzeb. Normą się stało, że zmiana planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych następowała wraz ze zmianą sekretarza stanu  ds. uzbrojenia i modernizacji armii, Szefa  Sztabu Generalnego. I w ten sposób nawet te niewielkie środki były marnotrawione.
W końcowej fazie PO – PSL nawet nie ukrywano specjalnie, że najchętniej zlikwidowano by polskie zakłady zbrojeniowe. Takie też były zamierzenia, między innymi przy okazji próby zakupu Caracali. Dzięki Opatrzności i woli wyborców doszło do zmiany rządu. Z radością przyjęliśmy decyzję o przejęciu uprawnień właścicielskich nad zakładami p.p.o. przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wykrystalizowanie jednego ośrodka decyzyjnego a nie jak do tej pory 3-4było bardzo dobrym działaniem. Od wielu lat, korzystając z doświadczeń światowych przy pomocy strajków, manifestacji innych form dążyliśmy do konsolidacji zakładów zbrojeniowych.
Dla świętego spokoju we wrześniu 2015 roku powołano Polską Grupę Zbrojeniową SA. Bez strategii, wizji funkcjonowania, struktury. Dla polskiego przemysłu szykuje się poważne zagrożenie braku zamówień, mimo planowanego wzrostu budżetu M.O.N. do wysokości 2,5 % PKB w 2030 roku.
Widać w sposób ewidentny, że polski przemysł bez dodatkowego wsparcia finansowego dla M.O.N. sam sobie nie poradzi. Pozyskanie dodatkowych środków z eksportu bez wsparcia środkami z M.R. na programy promocyjne proeksportowe też będzie niemożliwe. Może się okazać że nawet znakomicie wynegocjonowane programy offsetowe nie będą wdrożone ze względu na brak środków.
Za konieczne uważamy uruchomienie dodatkowych środków finansowych, wspomagających kluczowe dla M.O.N. programy rozwojowe i modernizacyjne. Pomimo tak znacznego zaangażowania środków ze strony rządu dla M.O.N., potrzeby wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe.
Tutaj są potrzebne pilne działania rządu, wzmacniające możliwości finansowe M.O.N !!!.
Zwracamy uwagę na fakt, że wszystkie wydatki, zakup samolotów VIP, emerytury, renty, itp., wszystko jest planowane w ramach środków na obronność 2 – 2,2 % PKB. To jednak jest określona możliwość, której nie przeskoczymy. Współpraca pomiędzy M.O.N. a P.G.Z. SA musi też ulec zmianie. Opracowane procedury za rządów PO-PSL, do dziś nie uległy zmianie. Dochodzi do sytuacji, że to nie ministrowie a urzędnicy zarządzają M.O.N.
Mówiąc o procedurach należy przeanalizować bardzo dokładnie zasady i celowość nakładania na firmy kar finansowych za nieterminową realizację umów – dostaw sprzętu i uzbrojenia dla M.O.N. Bez wątpienia jest to sytuacja naganna i nie powinna mieć miejsca. Jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że opóźnienia w realizacji kontraktów bardzo często są wynikiem splotu różnych okoliczności. Mam na myśli m.in. kłopoty z kooperantami, którzy tak naprawdę zostali narzuceni przez M.O.N., wymuszanie podpisywania nierealnych terminów realizacji kontraktów, tym bardziej, że za poprzedniej koalicji w 2014 roku zlikwidowano proces wykonywania partii próbnych tzw prace wdrożeniowe. Cała odpowiedzialność spada na dostawcę.
Wielkim sukcesem jest postulowane przez nas od wielu lat, a stosowane dopiero przez ten Rząd i M.O.N., zawieranie umów wieloletnich. Poprawia to znacznie i usprawnia procesy produkcyjne, jak też obniża koszty. Te rozwiązania stosowane są do dużych sztandarowych wyrobów. Dobrze byłoby rozważyć takie zasady przy zamówieniach na drobniejsze asortymenty np. wyroby z P.C.O.”.
Pan Jakub Skiba – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA „podziękował za zorganizowanie konferencji, która odbywa się w odpowiednim momencie. Przemysł zbrojeniowy jest specyficzny. Wzrasta zagrożenie na świecie, musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo obywateli i przyszłym pokoleniom. Procedury zakupowe należy zmienić gruntownie. Należy też dokonać zmian procedur zarządzaniaw P.G.Z. SA.
Trzeba znaleźćźródła wspierania obrony państwa. Źródławsparcia finansowego. Trzeba stworzyć fundusz celowy, fundusz wspierający nakłady na obronność kraju”.
Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki „Wszyscy jesteśmy żołnierzami Rzeczpospolitej. Sytuacja na świecie zmusza nas do wykorzystania koniunktury międzynarodowej dla polskich firm zbrojeniowych. Czyni to rząd P i S.
Nakreślono mapę drogową wspólnych działań niezbędnych do realizacji w obszarach państwa. Polska musi się rozwijać”.
Podsumowania dokonał Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. „Mamy w niektórych kwestiach różne zdania, ale wspólny cel – wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
„Opozycja totalna” przeszkadza rządowi nie wnosząc żadnych swoich propozycji i rozwiązań. Do walki wykorzystuje również UE.
Dziękuję „Solidarności” za dbanie o miejsca pracy, za skuteczną walkę o p.p.o. Dziękuję związkom zawodowym za takie podejście do tematyki obronności. Są to trudne sprawy. Cieszą wnoszone pomysły rozwiązań.
Rząd przeprowadzi sprawy, tak aby potencjał Polski był większy. Trzeba rozwijać nasze możliwości.
Nowy czołg, projekt będzie odłożony w czasie.
Modernizacja T-72 to budowanie kompetencji pod przyszłe własne projekty. Prawdą jest gąszcz procedur. Próbujemy je zmieniać. Wraz z zespołem pracujemy nad powołaniem Agencji Uzbrojenia. Ten projekt będzie konsultowany. Środki finansowe są zbyt małe pod tak gigantyczne potrzeby. Przygotowywane jest powołanie Funduszu Obrony Narodowej. To trudne zadanie. Wyrażam podziękowania za zaangażowanie i prace na rzecz obronności Rzeczpospolitej Polskiej”.
Przewodniczący Stanisław Głowacki podziękował Panu Ministrowi i wszystkim gościom. Z uwagą śledziliśmy wypowiedź Pana Ministra i Prezesa. Liczymy na dalszą współpracę. Mamy nadzieję na bieżące kontrakty i konsultacje w poszczególnych sprawach. Będziemy informować o stanie realizacji poszczególnych tematów.
 
Przewodniczący KSPZ
NSZZ "Solidarność"
Stanisław Głowacki
 
""
 
""