Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 7 maja 2019 r. ws. sytuacji w Odlewni „Chemar” Sp. z o.o. w Kielcach
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje zmaganie się pracowników i Zarządu spółki skarbu państwa: Odlewnia „Chemar” Sp. z o.o w Kielcach z trudnościami finansowymi.
Spółka ta należy do jednych z nielicznych już podmiotów ze 100% udziałem skarbu państwa (jako spółka zależna od ZUChiAP „Chemar”), ze znanym znakiem firmowym, rozpoznawalnym szeroko na rynkach odlewniczych, również poza Polską i poza Europą. Niestety, poziom zarządzania w latach 2007 – 2016, dekapitalizacja dużej części sprzętu stawia firmę w trudnej sytuacji. Przy wysokim jednak poziomie zamówień (4,5 – 5,3 mln zł) nowo powołany w 2017r. Zarząd spółki stworzył Plan Restrukturyzacji i Rozwoju.
Niestety, radykalny spadek zamówień w II połowie 2018r. wygenerował stratę. Pomimo tego działania marketingowe powodują poważny wzrost zamówień (o ok. 1,2 mln zł), kolejne zapytania ofertowe i zamówienia. Ze względu na brak własnych środków obrotowych firma nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tych projektów. Jedyną alternatywą dla upadłości jest inwestycja kapitałowa. Bez takiej operacji spółce grozi nieunikniona upadłość a co za tym idzie likwidacja ok. 100 miejsc pracy oraz utrata znaczącego zakładu i jego potencjału. Aktualnie spółka może produkować odlewy z ponad 60 unikatowych gatunków staliwa, odlewy materiałów żaroodpornych, żarowytrzymałych, kwasoodpornych, trudnościeralnych i innych o wysokich wymaganiach metalurgicznych.
Przy otrzymaniu prawem dopuszczalnej pomocy jest w stanie dokonać dalszych inwestycji w technologie. Deklaracja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dają gwarancję, że po dokonaniu tych inwestycji, spółka będzie zdolna spłacić ewentualne kredyty z uzyskanych oszczędności w zużyciu prądu i gazu, a ponadto może pozyskać dodatkowe środki w postaci Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. „Biały Certyfikat”. Prognozy te wynikają z Audytu Efektywności Energetycznej.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do instytucji państwa polskiego, m.in. do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Towarzystwa Finansowego Silesia oraz władz państwowych o podjęcie decyzji wspomagającej istnienie i rozwój Odlewni „Chemar”.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozumiejąc determinację załogi zatrudnionej w Odlewni „Chemar” deklaruje wszelką pomoc logistyczną i prawną w walce o przetrwanie ich firmy i miejsc pracy.
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
""