Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie sytuacji w MAN BUS w Starachowicach

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje dotyczące likwidacji miejsc pracy w MAN BUS w Starachowicach. Skala zapowiedzianej i realizowanej tej operacji budzi sprzeciw. Planowane ograniczenie zatrudnienia o 860 osób przy ogólnej liczbie – 3,5 tys. pracowników nie jest poprzedzone realizacją żadnej procedury przewidzianej przepisami polskiego prawa – np. tzw. zwolnienia grupowe w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (Ustawa z 13 marca 2003 r.).
Wszystko wskazuje na to, iż pracodawca MAN BUS uchylił się od prawem przewidzianych procedur przy tak potężnych redukcjach zatrudnienia, masowo korzystając z usług agencji zatrudnienia i z umów na czas oznaczony. Według informacji organizacji związkowych, chodzi w sumie o ok. 1200 osób nie mających trwałych stosunków pracy w tej firmie. Ten sposób omijania ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, pomija związki zawodowe jako prawną stronę dialogu wewnątrzzakładowego a tym samym uniemożliwia zawarcie porozumienia: pracodawca – związki zawodowe, regulującego procedurę zwolnień i ewentualne gratyfikacje dla objętych zwolnieniem pracowników. Tak masowe angażowanie agencji zatrudnienia i nie mniej masowe forsowanie umów na czas oznaczony ma na celu m.in. tzw. wolną amerykankę, pozbywając się bez konsekwencji pracowników.
Przede wszystkim niszczona jest w ten sposób ustrojowa zasada równowagi stron w zbiorowych stosunkach pracy. Pracownicy w tej sytuacji są bezbronni, bo ich przedstawiciel – związki zawodowe, nie mogą uczestniczyć w zakładowym dialogu społecznym.
Zasada równowagi stron pracy nie może być eliminowana metodą omijania tego prawa. Konstytucja RP (art. 20 i 59), Ustawa o związkach zawodowych (art.4), Kodeks pracy (art.2413) oraz wspomniana Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy – przepisy powołujące się na dialog społeczny i na zasadę przywołanej równowagi w zbiorowych stosunkach pracy, zostały w sygnowanej sprawie pominięte.
W tej sytuacji związek zawodowy nie może biernie przypatrywać się tej sprawie.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż proceder omijania prawa nie może być obojętny również dla władz państwa polskiego.
Prawne regulacje istnienia i działania agencji zatrudnienia przewidują angażowanie ich do prac tymczasowych. Łamanie tej zasady jest pogwałceniem prawa i przede wszystkim szkodzi sprawom pracowniczym.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

""