Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 października 2017 r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla żądań środowiska oświatowego skupionego w naszym Związku do godziwych wynagrodzeń. Przyłączamy się do Apelu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowcu Świętokrzyskim postulującej, aby zapowiedziany przez Ministra Edukacji Narodowej wzrost wynagrodzeń o 15% nastąpił od stycznia 2018 roku.
Rozłożenie tego wzrostu na 3 lata, czyli określenie rocznego poziomu w granicach 5% oznacza realny wzrost wynagrodzeń jedynie o 2,5%, maksymalnie o 3%, biorąc pod uwagę przewidywany wzrost cen (inflacja).
Ponadto należy zauważyć, że faktyczne zamrożenie płac w oświacie datuje się od 2012 r., a to oznacza, iż realne płace w tym sektorze spadły przy średnim wzroście płac w przeciągu tych lat o 15,5%.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zawsze stał na stanowisku i nadal go podtrzymuje, że wszelkie reformy realizowane przez kolejne rządy nie mogą się odbywać kosztem pracowników, również dlatego, iż na nich spoczywa trud wdrażania i kontynuowania reform. Przed pomijaniem interesów pracowników przy realizacji reformy oświaty Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego przestrzegało już w 2016 roku.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dołoży wszelkich starań, również logistycznych dla poparcia środowiska oświatowego w jego słusznych dążeniach, licząc na odpowiednie decyzje ze strony Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” upoważnionej do reprezentowania pracowników tej branży.
 
 
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
""