Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 3 marca 2020r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" największą uwagę przywiązuje do zbliżających się wyborów prezydenckich. Przeświadczeniu temu towarzyszy pewność kompetencji Prezydenta RP jak też dotychczasowych doświadczeń istotnych dla świata pracy a co za tym idzie i dla ruchu związkowego.
Wiarygodność Prezydenta Andrzeja Dudy została potwierdzona wielokrotnie zarówno w składanych zobowiązaniach jak i w podejmowanych działaniach na rzecz ich realizacji. Do rangi symbolu należy przywrócenie wieku emerytalnego i skuteczna inicjatywa na rzecz pluralizmu związkowego.
Biorąc pod uwagę zarówno te doświadczenia oraz zbieżność zasad i celów wynikających z etosu NSZZ "Solidarność" a zawartych w Preambule Statutu Związku, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" popiera kandydaturę Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Jednocześnie Zarząd Regionu apeluje do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o podjęcie prac celem zawarcia umowy programowej z Panem Andrzejem Dudą określającej przedmiot i zakres inicjatyw prawnych oczekiwanych przez świat pracy, zbieżnych z polityką Prezydenta na lata 2020-2025.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

Waldemar Bartosz
Przewodniczący

""