Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 9.01.2024r. ws. wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając w pamięci Uchwałę Programową historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r. pt.”SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA, traktuje treści tam zawarte jako ideowy fundament naszego Związku.
Idea Samorządnej Rzeczpospolitej jako wspólnoty obywateli zakłada odpowiedzialność za lokalne ojczyzny na wszystkich szczeblach struktury samorządowej: gminną, powiatową i wojewódzką.
Dla związku zawodowego nie mogą być obojętne losy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi, tym bardziej, że są one często głównym pracodawcą dla setek zatrudnionych pracowników. Szkolnictwo różnych szczebli, opieka zdrowotna i społeczna oraz usługi publiczne – są tymi podmiotami, które oferują liczne miejsca pracy i odpowiedni poziom życia społecznego.
Kierując się tymi przesłankami Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” postanawia włączyć się aktywnie w nadchodzące wybory samorządowe. Wybór kandydatów cechujących się odpowiednim profesjonalizmem, godnych zaufania społecznego, sprawdzonych w dotychczasowym działaniu społecznym musi być naszym celem w zbliżających się wyborach.
Odpowiednią strukturą związkową podejmującą decyzje w tej sprawie są Rady Delegatur NSZZ „Solidarność” w poszczególnych powiatach, natomiast w przypadku do Sejmiku Województwa – Zarząd Regionu. Decyzje o tworzeniu ewentualnych list, wchodzeniu w koalicje czy popieraniu indywidualnych kandydatów startujących do organów samorządów różnych szczebli podejmą wspomniane Rady Delegatur. O podjętych decyzjach Rady Delegatur informują Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w terminie do końca lutego 2024r.
Słowa hymnu „Solidarności” – „Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się bo jeden jest nasz cel” oddają potrzebę wspólnych działań dla Dobra Wspólnego.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
Przewodniczący