Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 8 sierpnia 2017r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z uwagą i niepokojem śledzi próby przejęcia lokalnej komunikacji miejskiej w Kielcach przez firmę o nierozpoznanych, bo ukrytych standardach, spółkę zarejestrowaną poza Kielcami.
Kieleckie MPK sp. z o.o. ciesząca się niekwestionowanym prestiżem, czego dowodem jest certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” i status najlepszego przewoźnika komunikacji miejskiej, nadany przez pismo samorządowców „Wspólnota”, od dziesięciu lat spełnia wszelkie wymogi i standardy stawiane przedsiębiorstwu przez samorząd lokalny i mieszkańców kieleckiego obszaru metropolitalnego. Jako zarejestrowana w Kielcach spółka, jest płatnikiem podatku lokalnego do kieleckiego samorządu. Będąc posiadaczem znacznego majątku, w tym odtworzonej floty pasażerskiej stanowi istotną wartość dodaną dla miasta. Jest też stabilnym miejscem zatrudnienia dla ponad 600 rodzin, którzy dzięki temu są też płatnikami podatku i aktywnymi uczestnikami na lokalnym rynku.
Niepewność funkcjonowania rodzimej firmy komunikacyjnej rodzi również dalszą niepewność społeczną, nie tylko w środowisku MPK, ale u wielu Kielczan. Ewentualna przegrana MPK jest przegraną dla całego miasta.
Kierując się tymi przesłankami Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jasno stwierdza, że stoi po stronie racjonalnego wyboru – wyboru sprawdzonego przewoźnika – MPK sp. z o.o. w Kielcach.
Apelujemy do Kielczan o wspieranie rodzimej firmy w ramach solidarności naszej wspólnoty kieleckiej.
 
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
""