Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 6 czerwca 2023 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera wystąpienie związków zawodowych z KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie z dn. 11.05.2023 r. postulujące utrzymanie dotychczasowego status quo w sprawie reprezentacji pracowników w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki.
Biorąc pod uwagę wieloletnie zaangażowanie pracowników w ratowanie (przełom lat 90-tych i 2000) i utrzymanie przedsiębiorstwa, zgłoszona prośba spełniałaby zasadę partycypacji pracowniczej.
Zasada ta wg prof. K. Skorupskiej „mobilizuje pracowników do działania, do rozwoju umiejętności i kwalifikacji pracowników, do wzrostu efektywności pracy” (K. Skorupska „Bezpośrednia partycypacja pracownicza…” 2013, str. 321).
Kierując się tą zasadą i troską o przyszłość „Siarkopolu” liczymy na przychylną decyzję.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

""