Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 5 marca 2024r.

Zarząd Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów podejmowane w obliczu zagrożenia upadłością jedynej na świecie kopalni siarki rodzimej.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie to nie tylko siła napędowa dla lokalnego rynku dająca zatrudnienie dla ponad 1000 pracowników, to także jedyna na świecie kopalnia siarki o znakomitych walorach fizyko-chemicznych. To produkt doceniany w kraju i poza jego granicami.

Szansą na ratunek dla tak ważnego zakładu pracy jest rozszerzenie programu pomocowego dla firm energochłonnych o energię cieplną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym (PKD 08.91.Z).

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że ustawa z dnia 29 września 2022r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców, w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, oraz środki przeznaczone na ten cel zawarte w art. 19 tej ustawy, w zamyśle skierowane są również do przedsiębiorstw takich jak Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Wynika to z faktu, iż Spółka do wytopu siarki na potrzeby Grupy Azoty wykorzystuje energię cieplną nabywaną z Elektrowni Połaniec. Jest to ciepło odpadowe powstające wskutek chłodzenia turbin w procesie produkcji prądu. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach spowodował jednoczesny wzrost cen za rzeczone ciepło do wytopu siarki. Cena ta wzrosła aż o 70%, a propozycja złożona przez elektrownię do URE na rok 2024 zakłada wzrost o kolejne 46%. Podwyższenie kosztów może nieuchronnie przyczynić się do upadłości Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządzących o podjęcie działań ratunkowych poprzez kontynuację pomocowego programu rządowego dla przemysłu energochłonnego w roku 2024 z możliwością ubiegania się przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. o pomoc jako przedsiębiorstwo, które ponosi koszty wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej.

Za Zarząd

Mieczysław Gójski

Zastępca Przewodniczącego

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”