Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 1.10.2019 r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowane poparcie dla słusznych żądań związków zawodowych Poczty Polskiej S.A., dotyczących podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla jej pracowników. Jednocześnie zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjmuje postawę pracodawcy – Poczty Polskiej S.A. w trwającym w spółce od lutego br. sporze zbiorowym. Uporczywe odrzucanie przez Zarząd spółki wszystkich zgłoszonych przez stronę społeczną propozycji podwyżki wynagrodzeń, zmusiło związki zawodowe do podjęcia decyzji o okupacji pomieszczeń Poczty Polskiej.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Zarządu Poczty Polskiej S.A. o niezwłoczny powrót do stołu rokowań w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Równolegle, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od organu właścicielskiego (Ministra Infrastruktury) zdecydowanych działań nadzorczych wobec zarządu podległej mu spółki.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje jednocześnie udzielenie niezbędnej pomocy prawnej i logistycznej swym organizacjom związkowym, szczególnie w przypadku konieczności zaostrzenia przez NSZZ "Solidarność" form protestu.
 
Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego