Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium ZR Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dn. 3 października 2016r. ws szykan wobec zakładowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 3 października 2016r.
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o szykanach jakich doznaje zakładowa organizacja związkowa NSZZ "Solidarność" w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych Spółka z o.o. w Kielcach. Do tej kategorii szykan należy bowiem oddelegowanie przez Prezesa Zarządu Spółki Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", Kolegi Jacka Michalskiego do oddalonej o przeszło 60 km nieskomunikowanej kopalni Nieświn II k/Końskich.
Biorąc pod uwagę fizyczną niemożliwość codziennego dojazdu do tej kopalni (brak jakichkolwiek połączeń komunikacyjnych), fikcyjny zakres czynności do wykonania w tej kopalni (np. „plan usuwania ewentualnych awarii”), należy stwierdzić, że polecenie to znacznie pogarsza warunki pracy, co narusza art. 32 ustawy o związkach zawodowych.
Ponadto z punktu widzenia funkcjonowania związku zawodowego ta decyzja praktycznie uniemożliwia zgodnie z normami prawnymi i dobrymi obyczajami wypełnianie funkcji związkowych (zarówno na poziomie zakładu jak i w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", którego Jacek Michalski jest członkiem). Przedstawione okoliczności wpisują się we wcześniejsze nieprzyjazne decyzje pracodawcy, co w konsekwencji prowadzi do zastraszania członków Związku.
Sytuacja ta nad wyraz krzywdząca odbierana jest także jako swoista „zapłata” za lata obrony zakładu przez NSZZ "Solidarność" przed likwidacją. To dzięki tym wysiłkom zachowano miejsca pracy, również dla Zarządu Spółki.
Jednocześnie należy zauważyć, iż Kolega Jacek Michalski jest radnym Rady Miasta Kielce (rekomendowanym przez NSZZ "Solidarność" na listę PiS) i przedstawione okoliczności również uniemożliwiają mu w praktyce wykonywanie tej funkcji społecznej.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do właściciela Spółki – Agencji Rozwoju Przemysłu, do Państwowej Inspekcji Pracy o takie działania, które położą kres dotychczasowym nieprzyjaznym praktykom względem Związku.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przedstawi problem na najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" celem podjęcia działań związkowych w obronie naruszanych praw związkowych.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący