Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium ZR Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws przeniesienia PKP PLK SA z Kielc do Łodzi i Lublina

  

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec planów Zarządu PKP PLK S.A. dotyczących likwidacji dwóch świętokrzyskich zakładów tej spółki (Kielce, Skarżysko-Kamienna) i włączenia ich do zakładów: lubelskiego i łódzkiego.

Plany te wpisują się w realizowaną tendencję likwidacji wszystkich spółek kolejowych w województwie świętokrzyskim. Taki los spotkał niedawno Świętokrzyski Zakład PKP „Cargo”, nadal zagrożone jest istnienie PKP „Intercity” w Skarżysku-Kamiennej i niepewna perspektywa dla kolejowych Przewozów Regionalnych.

Operacje te zagrażają istnieniu wielu miejsc pracy, obniżają znacząco infrastrukturę gospodarczą województwa, w efekcie prowadzą do degradacji cywilizacyjnej regionu. Negatywne skutki tych planów wzmacnia też odstąpienie od rewitalizacji drogi kolejowej nr 8 (Radom-Kielce).

Ponadto sygnalizowane plany konstruowane są metodą faktów dokonanych, bez znaczącego dialogu społecznego.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od władz PKP odstąpienia od tych wątpliwej jakości eksperymentów, które doprowadzić mogą jedynie do pogłębienia się chaosu, tak dotkliwie doświadczanego przez społeczeństwo.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz państwowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie PKP, do władz samorządowych wszystkich szczebli w województwie świętokrzyskim odpowiedzialnych za standardy cywilizacyjne o podjęcie działań odsuwających zagrożenia wynikające z decyzji PKP.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przedstawi na najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” propozycje działań społecznych w obronie świętokrzyskich firm i instytucji, a w konsekwencji w obronie lokalnej społeczności.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

/-/Waldemar Bartosz

PRZEWODNICZĄCY