Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 21 września 2017r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z najwyższym oburzeniem przyjmuje informację o ukaraniu przez pracodawcę – Panią Katarzynę Arent – p.o. Dyrektora PZOZ w Starachowicach Kolegę Pawła Kępę za jego działanie wynikające ze sprawowania mandatu radnego Rady Miejskiej w Starachowicach.
Kara porządkowa – upomnienie, jak wynika z pisma p.o. Dyrektora PZOZ została nałożona ze względu na pismo, które Paweł Kępa, jako Radny Rady Miejskiej (Klub PiS) przesłał do Starosty starachowickiego jako organu prowadzącego Szpital Powiatowy w Starachowicach (PZOZ) wyrażając w nim troskę i obawy o przyszłość Szpitala ze względu na ostatnie decyzje właścicielskie starosty.
Pracodawca nałożyła karę w dniu 20 września 2017r., choć nie była adresatem pisma radnego i na dodatek, jak wynika z treści jej pisma, zrobiła to we własnej sprawie, gdyż jedną z obaw radnego była wątpliwość co do kompetencji zawodowej nowopowołanej p.o. Dyrektora.
Takie działania naruszają swobodę działaloności samorządowców, jako reprezentantów wyborców, są naruszeniem zasady „nemo iudex in causa sua” (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).
W swej istocie decyzja nowozarządzających Szpitalem Powiatowym w Starachowicach ma na celu zastraszenie krytycznie oceniających te zmiany pracowników Szpitala a przede wszystkim pokazuje chęć wyciszenia sprawy relacji starostwo – szpital-prywatna klinika (spółka z o.o.)
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" dołoży wszelkich starań, zarówno prawnych jak i innych prawem dozwolonych w obronie praw obywatelskich, pracowniczych i społecznych zagrożonych obecną decyzją zarządzających Szpitalem Powiatowym w Starachowicach.
 
Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
""