Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 19 sierpnia 2016r.
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z najwyższą dezaprobatą przyjmuje wiadomość o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym z Panem Stanisławem Pustułą, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców MineralnychSp. z o.o. w Kielcach(dawne KKSM), pracownikiem objętym szczególną ochroną prawną.
Zarzut o spowodowanie przez niego wypadku przyjmujemy jako pretekst. Wskazują na to fakty:
– zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę ze Stanisławem Pustułą zanim został stworzony protokół powypadkowy, który dopiero ustala faktyczne zdarzenia. Decyzja pracodawcy – prezesa Henryka Ciosmakawyprzedza więc prawem przewidziane postępowanie;
– wręczenie pracownikowi dokumentu zwolnienia bez wcześniejszego wysłuchania jego wyjaśnień;
– wręczenie tego wypowiedzenia przed zapoznaniem pracownika z protokołem powypadkowym;
– dokonanie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy pomimo braku zgody zakładowej organizacji związkowej, co przewiduje prawo w przypadku osób prawnie chronionych.
Ponadto takie potraktowanie osoby Stanisława Pustuły, który jest niekwestionowanym liderem pracowniczym z bohaterską wręcz wieloletnią postawą w obronie istnienia Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM) w Kielcach jest niegodziwością, którą określić można cytatem z Czesława Miłosza: „który skrzywdziłeś człowieka prostego”.
Dodatkowo, nagłe pozbawienie pracy pracownika, który utrzymuje całą rodzinę: bezrobotną żonę i czworo studiujących dzieci jest „aktem wołającym o pomstę do nieba”.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przyjmuje to wydarzenie jako bezprzykładne uderzenie w prawa pracownicze i związkowe, mające na celu zastraszenie załogi, dzięki której ten zakład został obroniony i nadal istnieje. Fakt ten wpisuje się w szereg wcześniejszych decyzji pracodawcy, czego dowodem są rozliczne skargi i procesy sądowe.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" domaga się od prezesa ŚKSM uchylenia bulwersującej decyzji.
Apelujemy do organów właścicielskich spółki: Agencji Rozwoju Przemysłu i Ministra Skarbu Państwa o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji; do organów kontrolnych: Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowego Urzędu Górniczego o kontrolę przestrzegania prawa w ŚKSM.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" zobowiązuje wszystkie struktury związkowe w Regionie do przygotowania akcji w obronie tych praw.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący