Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dn. 8 lutego 2016r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" analizując plan inwestycji kolejowych zawarty w Krajowym Programie Kolejowym do 2023r. z niepokojem przyjmuje informacje, że na kilku istotnych odcinkach linii kolejowych w naszym województwie, inwestycje te zamieszczone są na liście rezerwowej. Oznaczać to może w najlepszym przypadku opóźnienie realizacji tych planów a nawet ich zaniechanie.
 
Chodzi tu o:
– linię kolejową nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Kielce-Kozłów;
– linię kolejową nr 25 na odcinku Końskie-Skarżysko-Kamienna (a także w konsekwencji elektryfikację tej linii od Tomaszowa Mazowieckiego poprzez Opoczno do Końskich);
– linię nr 61,567 na odcinku Kielce-Żelisławice.
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przyjmuje z satysfakcją zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o potrzebie przeglądu proponowanych inwestycji. W związku z tym apelujemy do w/w Ministerstwa o włączenie wymienionych linii
na listę podstawową oraz do samorządów w regionie świętokrzyskim o poparcie tej inicjatywy.
 
Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" zwróci się do Świętokrzyskiej Rady Dialogu Społecznego o pilne przedstawienie w trybie pilnym stanowiska w tej sprawie.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący