Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 5 czerwca 2017r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z zaskoczeniem i niepokojem przyjmuje informację o stanowisku Zarządu Powiatu w Starachowicach wobec lokalnych placówek szpitalnych.
Dbałość o lecznictwo zamknięte należy do ustawowych kompetencji powiatu, który zazwyczaj, a tak jest w Starachowicach, realizuje ten obowiązek prowadząc własny, powiatowy szpital. Troska o jego kondycję i status jest wyznacznikiem realizacji wspomnianego obowiązku. Tymczasem informacje publiczne wskazują, iż w ostatnim czasie aktywność Zarządu Powiatu ukierunkowana jest na dbałość o prywatną lecznicę oferującą usługi medyczne w dziedzinie przede wszystkim – kardiologicznej, udzielanej również w powiatowym szpitalu w Starachowicach. Biorąc pod uwagę ewentualne przekazanie wykonania części usług, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Starachowicach na rzecz prywatnej kliniki, decyzja taka w sposób oczywisty pogorszyłaby kondycję finansową Szpitala Powiatowego. Szacuje się, że rząd wielkości tej straty wyniósłby od 12 do nawet 23 mln zł, co niewątpliwie znacząco odbiłoby się na płynności Szpitala i jego funkcjonowaniu. Nadmienić należy, iż 13 kwietnia br. Szpital Powiatowy w Starachowicach zajął 2 miejsce w województwie(35 w kraju), w zakresie: efektywności aktywów, rentowności i dynamiki kontraktów z NFZ (”Rzeczpospolita” z 13 kwietnia 2017r.).
Efektem tak dobrego prowadzenia Szpitala jest dodatni wynik finansowy za rok 2016 i znaczące dodatki do wynagrodzeń pracowniczych. Próba „dzielenia” się tym sukcesem z prywatnym podmiotem byłaby zaprzeczeniem dbałości o działalność prowadzonej placówki medycznej. Taka sytuacja oznaczałaby działania na szkodę prowadzonego Szpitala. Ponadto taka propozycja oznaczałaby faktyczną prywatyzację części usług szpitala, co stoi w sprzeczności z deklarowaną polityką Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do decydentów powiatowych w Starachowicach, polityków odpowiedzialnych za funkcjonowanie tamtejszej koalicji powiatowej o kierowanie się w swych decyzjach dobrem mieszkańców i powierzonej oraz prowadzonej przez samorząd powiatowy placówce medycznej jaką jest Szpital Powiatowy w Starachowicach.
 
Za Prezydium
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący