Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 31 stycznia 2023 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje in-formacje dotyczące niewystarczającej obsady funkcjonariuszy służby więziennej w Areszcie Śled-czym w Kielcach.
Stanowisko w tej sprawie przyjęte przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Soli-darność” Pracowników i Funkcjonariuszy Więziennictwa w Kielcach jasno wskazuje, że sytuacja ta znacząco i niekorzystnie odbiega od standardów przyjętych w innych aresztach. Sytuacja taka pro-wadzi do wyczerpania psychicznego i fizycznego aktualnie zatrudnionych tam funkcjonariuszy, powodując zawodowe wypalenie, co w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu pełnionej służby.
Prezydium Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popierając starania MOZ NSZZ „Solidarność” w kieleckim Areszcie, apeluje do miejscowych, regionalnych i krajowych decydentów o wzmocnienie obsady kadrowej tego Aresztu, w trosce o dobro pracowników i osadzonych.
Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje pomoc prawną i logistyczną dla działań związkowych w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

""