Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 15 listopada 2023r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację dotyczącą sytuacji pracowniczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Niepokoje pracowników, wielokrotnie zgłaszane w kontaktach z biurami Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", dotyczące niepewności, stałości zatrudnienia, nierównego traktowania, podważania statusu organizacji związkowej, w wielu przypadkach doprowadzają do poważnych negatywnych skutków również zdrowotnych u pracowników.
Zastraszania i napiętnowania pracownika – zastępcy przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tym Urzędzie (w dn. 15 listopada br.) doprowadziło do interwencji szpitalnej (SOR w Kielcach) ze względu na poważne zagrożenie zdrowia. Nie jest to odosobniony przypadek – podobny miał miejsce kilka dni temu.
Podobne sytuacje – m.in. próba rozwiązania w trybie dyscyplinarnym umowy o pracę z przewodniczącą Komisji Zakładowej ilustruje narastające niepokoje.
Wobec takiej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa kolejny raz Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Sekretarza Urzędu Marszałkowskiego, będących pracodawcami, o doprowadzenie do pozytywnej zmiany w relacjach z pracownikami.
Apel ten kierujemy także do instytucji państwa polskiego powołanych do nadzoru nad przestrzeganiem prawa.


Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"