Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 15 listopada 2022 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjęło zamiar redukcji 860 miejsc pracy w MAN BUS Sp. z o.o w Starachowicach.
Decyzja Zarządu firmy o przeniesieniu w obecnym czasie poważnej części produkcji autobusów ze Starachowic do Turcji nie jest z pewnością podjęta przypadkowo. Zapowiedzi pogorszenia kondycji ekonomicznej ze względu na ceny nośników energii sprzyjają takim decyzjom. Pamiętać jednak trzeba, że obecność od kilku lat tureckiego menagmentu w starachowickim MAN-ie, w odbiorze społecznym oznaczała właśnie przygotowania do takiej translokacji. Również stosowany sposób zatrudnienia wielu pracowników (umowy okresowe, agencyjne) oznacza nietrwały, łatwy do rezygnacji sposób zatrudnienia ułatwiający likwidację miejsc pracy. Wszystkie te okoliczności niepokoją, zarówno pracowników MAN-a jak i szerokie rzesze społeczne.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz spółki, do miejscowego samorządu różnych szczebli o stworzenie warunków do zmniejszenia wielkości odejść z pracy.
Jednocześnie deklarujemy pomoc merytoryczną dla Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS w trakcie ewentualnych negocjacji wynikających z przepisów prawa.
Jesteśmy przekonani, że solidarna  postawa wspierająca pracowników zaniepokojonych utratą pracy jest wyzwaniem i powinnością instytucji i organizacji szeroko rozumianego rynku pracy.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

""