Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko nr 1 Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie sytuacji w kraju
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.
Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną ma na celu wzbudzenie totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliż państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania nie mający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany. Więcej ma bowiem wspólnego z totalitarnymi praktykami ruchów anarchistycznych niż z postawami społeczeństwa obywatelskiego.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości humanistyczne zawarte w katolickiej nauce społecznej w swym podstawowym dokumencie – Statucie NSZZ "Solidarność" wyznacza jeden z celów, a jest nim „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.
Kierując się tymi zasadami i mając przed sobą statutowe cele, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, iż Związek nie może być bierny w tej sytuacji. Nie chodzi nam tutaj o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.
Ponadto każdy obywatel winien mieć w pamięci antypracownicze i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy, dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zamrożenie podstaw dochodu wolnego od podatku, zamrożenie naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy, itp. nie mogą być przez nas zapomniane.
Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych, stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.
Dążenie do władzy przez twórców polityki antyspołecznej stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.
Kierując się tymi przesłankami Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do wszystkich struktur związkowych, poczynając od władz krajowych poprzez Regiony i zakłady pracy o czynną obronę zagrożonej demokracji i osiągniętych już rozwiązań propracowniczych.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" deklaruje szeroką pomoc organizacyjną i logistyczną dla akcji realizujących nasz apel.
 
Za Prezydium
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz