Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 26 (1440) 25 czerwca 2024 5 Rozważania Biblijne

XIII Niedziela zwykła, rok B, 30.06.2024 r.

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
2 Kor 8, 7. 9. 13-15 Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Mk 5, 21- 43 Wskrzeszenie córki Jaira

Jezus jest Panem mojego życia i mojej śmierci!

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę ukazuje nam Jezusa jako Zbawiciela, który zwyciężając grzech, pokonał śmierć, a na samo życie, na każdy jego etap – od poczęcia, aż do naturalnej śmierci – rzucił światło przez Ewangelię. Bóg nie uczynił śmierci, która była konsekwencją pierwotnego grzechu. On stworzył nas dla nieśmiertelności, uczynił nas obrazem swej własnej wieczności. Pan Bóg w Jezusie zamienia nasz żałobny lament w taniec wielkanocny. Jezus w Ewangelii ukazuje swoją moc nad chorobą, cierpieniem kobiety, która przez upływ krwi, traciła coraz bardziej życie, uzdrawiając ją, gdy ta z wiarą dotyka się płaszcza Chrystusa. Dzięki wierze w Jezusa również Jair, doświadczył mocy Chrystusa, który wskrzesił do życia umarłą dwunastoletnią córkę, dla którego sama śmierć jest jak sen.

Nie bójmy się, tylko wierzmy Jezusowi! Pozwólmy Mu nas zbawiać, uzdrawiać i wskrzeszać do nowego życia w Nim!

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! – Ks. Konrad Walerczak