Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 18 (1432) 30 kwietnia 2024 5 Rozważania Biblijne

VI Niedziela Wielkanocna, rok B, 5.05.2024r.

Dz 10, 25-26 Powołanie pogan do Kościoła
1 J 4, 7-10 Bóg jest miłością
J 14, 15-21 Przykazanie miłości

Jesteśmy umiłowani przez Jezusa jak On jest umiłowany przez Ojca!

Słowo Boże na dziś ukazuje w osobie Jezusa niewyczerpane źródło miłości i przyjaźni. Chrystus Zmartwychwstały wprowadza nas w doświadczenie Zbawczej Miłości Bożej przez Ducha Świętego, który prowadzi cały Kościół w Jego misji głoszenia Jezusa. Tak prowadził pierwotny Kościół w Jerozolimie, tak przewodził Pawłowi i Barnabie i tak prowadzi dzisiaj. Celem jest wprowadzenie chrześcijan do Miasta Świętego, Nowego Jeruzalem, gdzie Świątynią jest już tylko Pan Bóg Wszechmogący, a jego lampą Baranek Boży. Drogą do wejścia do Nowego Jeruzalem jest nowa droga miłości w osobie Jezusa Chrystusa, o której mówi Ewangelia na dziś. To miłość wzajemna jak sam Jezus nas umiłował, oddając całe swoje życie, za nas jako za Jego przyjaciół. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Taką przyjazną miłość do Jezusa i przez Niego do braci i sióstr rozlewa w naszych sercach Duch Święty. To On uczy nas miłować Chrystusa, zachowując jego naukę i przychodzi z Ojcem i Jezusem, aby nas rozmiłować i w nas przebywać!

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! Ks. Konrad Walerczak