Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Regulamin Regionalnego Konkursu „SWIADKOWIE STANU WOJENNEGO”

1. Organizatorzy:

– Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”;

– Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 

2. Cel konkursu:

– poznanie faktów, okoliczności, doznań i przeżyć mieszkańców obecnego województwa świętokrzyskiego związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981r.;

– zgromadzenie źródeł historycznych (wywiad, rozmowa) dotyczących stanu wojennego na kielecczyźnie;

– budowanie pamięci historycznej jako warunku zachowania identyfikacji społecznej i narodowej.

 

3. Adresaci:

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

4. Zasady uczestnictwa:

– Szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa świętokrzyskiego zostaną poinformowane o konkursie listownie oraz poprzez strony internetowe Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;

– Zgłoszenie przez szkoły uczniów uczestniczących w konkursie do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (mail: solidarnosc@home.plfax 41-34-477-03; adres: ul. Planty 16A, 25-502 Kielce) w formie pisemnej nastąpi do 12 listopada 2016r.

 

5. Przedmiot konkursu:

– Przedmiotem konkursu jest wywiad, rozmowa ze świadkiem stanu wojennego

– Świadkiem tym może być zarówno aktywny uczestnik tamtego czasu (działacz NSZZ „Solidarność”, internowany, uczestnik różnych form oporu przeciwko stanowi wojennemu) jak również niezaangażowany w tę działalność mieszkaniec z otoczenia ucznia, który w sposób szczególny przeżył stan wojenny (wyłączone telefony, ograniczona komunikacja, godzina policyjna, itp.) a także uczestnik „drugiej strony konfliktu” (aktywista PZPR, ZOM-owiec, działacz PRON).

 

6. Praca konkursowa

– Pracę konkursową stanowić będzie wywiad lub rozmowa przedstawiona w formie pisemnej, w objętości minimum 5 stronnic, maksimum 12 stronnic (stronnica zawiera 2 500 znaków, margines 2,5cm, czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5

– Podpisane prace konkursowe (imię i nazwisko, szkoła) należy nadsyłać
do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” drogą pocztową
lub składać osobiście w terminie do 30 listopada 2016r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu

– Powołana 6 osobowa komisja konkursowa przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oceni prace i ustali ranking wyłaniający zwycięzców konkursu;

– Pierwsze trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
W przypadku większej ilości dobrze ocenionych prac, organizatorzy zastrzegają sobie zwiększenie ilości nagrodzonych uczniów;

– Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do końca
2016 roku. O właściwym terminie szkoły zostaną poinformowane.