Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Przed politycznymi decyzjami personalnymi – Waldemar Bartosz

        Jesteśmy już po kolejnych wyborach: rok temu zakończyła się elekcja samorządowa, przed chwilą – parlamentarna. Za kilka miesięcy czeka nas następna kampania i wybory – prezydenckie.
        Wybory parlamentarne przyniosły nam spore zmiany, choć ostateczny wynik był przewidywalny. W naszym województwie, które jednocześnie jest okręgiem wyborczym, wynik wyborów przełożył się też na wymianę wojewodów. Zarówno wojewoda i jej zastępca przenoszą się do Sejmu, zwalniając fotele wojewódzkie. Lokalne media już rozpoczęły licytację – kto zasiądzie na tych fotelach. Wymieniane są więc różne, najczęściej choć trochę znane osoby: Maria Zuba, Rafał Nowak, Mariusz Olszewski, Grzegorz Banaś, Bartłomiej Orzeł, Mariusz Gosek Jak się rzekło są to osoby znane szerszej opinii publicznej w różnym stopniu i z różnej strony. Dobrze by było gdyby zwykli obywatele zapoznali się z dotychczasowymi dokonaniami tych osób. Wszystkie wymienione osoby należą do kategorii osób publicznych a więc ich życiorysy są raczej dostępne bądź za ich przyczyną (media społecznościowe), bądź poprzez publikacje na wikipedii. Przyjrzyjmy się więc niektórym elementom ich życiorysów, wszak demokracja oznacza też przejrzystość życia publicznego.
        Maria Zuba – inżynier elektryk, w latach 80-tych działaczka NSZZ „Solidarność”, następnie radna i burmistrz w Suchedniowie a od 1997 do 2001r. wicewojewoda kielecki z ramienia Unii Wolności. Od 2005r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości poseł na Sejm RP. W ostatnich wyborach nie uzyskała mandatu poselskiego.
        Rafał Nowak – kielczanin, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym im. CK Norwida w Kielcach, następnie jego dyrektor do 2016r. Od 2016 roku dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach, członek Prawa i Sprawiedliwości, szef tej partii w Kielcach.
        Mariusz Olszewski – kielczanin, absolwent KUL (historia), był posłem w latach 1997 – 2001  (AWS  z ramienia ZChN i Stowarzyszenia Rodzina Polska). Przeciwnik wejścia Polski do UE i NATO. W 1999r. wykluczony z ZChN. Wielokrotnie kandydował bez powodzenia w licznych wyborach: do Sejmu (w 2001, 2005, 2007, 2011), na prezydenta Kielc (w 2002 i 2005), do Parlamentu Europejskiego (w 2004 i 2009), do Senatu (2003 i 2004). Przez kilka lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego lewackiej Polskiej Partii Pracy, która głosiła hasła antykapitalistyczne oraz opowiadała się za neutralnością światopoglądową państwa. Wystąpił jednak z niej w 2011 i już w 2014 r. był wiceprzewodniczącym kolejnej partii „Wspólnota” ale za 4 lata objął funkcję wiceprzewodniczącego kolejnej partii Wolni i Solidarni.
        Grzegorz Banaś – kielczanin, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej (automatyka i informatyka), w latach 1979 – 2000 pracował jako elektronik w „SHL” w Kielcach będąc jednocześnie działaczem NSZZ „Solidarność”, następnie w spółce TEMA (do 2005r.). Wojewoda Kielecki w latach 2006 – 2007. Od 2007 do 2011 senator RP. W 2011r. zrezygnował z przynależności do PiS, następnie związał się z Solidarną Polską. W 2018r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Świętokrzyskiego.
        Mariusz Gosek – kielczanin, absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (politologia). W latach 2005 – 2006 współpracownik wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, po tym pracował w gabinecie wojewody Grzegorza Banasia do 2007r. Przez kolejne dwa lata pracował w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. W latach 2009 – 2014 współpracownik europosła Jacka Włosowicza. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego Sejmiku Świętokrzyskiego i jest członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będąc jednocześnie Sekretarzem Generalnym Solidarnej Polski.
        Bartłomiej Orzeł – najmłodszy spośród wymienionych – 26 lat, zameldowany w Nowym Sączu, mgr ekonomii, bezpartyjny. W latach poprzednich twórca Ośrodka Studiów o Mieście Nowy Sącz oraz Sądeckiego Alarmu Smogowego. Jest współpracownikiem Mateusza Morawieckiego pracując w Kancelarii Premiera RP. W ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia kandydował z 20 pozycji na liście PiS ze świętokrzyskiego do Sejmu RP.
        Każdy obywatel, szczególnie związkowiec powinien znać przyszłego wojewodę, wszak będzie on ministrem rządu w terenie i formalnie ważnym partnerem w dialogu społecznym.