Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Protest w MAN BUS

NSZZ „Solidarność” rozpoczął 7.04.2021r.  w MAN BUS protest polegający na o oplakatowaniu zakładu plakatami z żądaniem natychmiastowego podjęcia przez Zarząd firmy negocjacji płacowych. „Solidarność” już od 18 stycznia domaga się podwyżki płac, ale niestety, Zarząd firmy nawet nie odpowiedział na związkowe postulaty. Warto wspomnieć, że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy negocjacje płacowe powinny się zakończyć do 31 marca.
Oplakatowanie zakładu jest początkiem akcji protestacyjnej. W przypadku braku reakcji Zarządu nastąpi eskalacja protestu. „Solidarność” wnioskuje o:
1. Podwyżki płacy zasadniczej o 200 zł.
2. Podwyżki płacy zasadniczej o średnioroczny stopień inflacji za rok 2020.
3. Włączenia do płacy zasadniczej premii regulaminowej.