Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Propozycje rządu nie gwarantują realizacji postulatów Związku. 17 listopada Solidarność organizuje w Warszawie manifestację!
Po dwóch turach rozmów z rządem Solidarność zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada protestu w Warszawie.
W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji jego postulatów.
– Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – powiedział podczas dyskusji szef Solidarności Piotr Duda.
 
Uchwała KK nr 16/22
ws. akcji protestacyjnej w Warszawie

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, oceniając wyniki rozmów z przedstawicielami rządu, które odbyły się 22 września br. podczas posiedzenia w Zakopanem, jak i rozmów z Premierem Mateuszem Morawieckim 5 października w Warszawie podczas spotkania konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych, stwierdza:

 – aktualne propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych.

W tej sytuacji Komisja Krajowa podejmuje decyzję o zorganizowaniu 17 listopada br. w Warszawie manifestacji ulicznej, żądając:

– systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;

– zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;

–  przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Decyzja o proteście nie zamyka drogi do porozumienia. NSZZ  „Solidarność” zawsze otwarty jest na rzeczowy dialog, jednak stanowczo zaznaczamy, że bez zmiany stanowiska rządu, wobec kluczowych postulatów Związku, porozumienie nie będzie możliwe.

Sekretarz
NSZZ "Solidarność"
Ewa Zydorek
Gdańsk, 7 października 2022r.