Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła XV edycję konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Celem konkursu jest uhonorowanie certyfikatem pracodawców przestrzegających prawa pracy i realizujących w praktyce ideę dialogu społecznego. Komisja Certyfikacyjna ocenia wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria: 1) przestrzeganie prawa pracy, w tym przepisów bhp, 2) przestrzeganie prawa pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe, 3) zawarty układ zbiorowy pracy, 4) zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony, 5) wybór społecznych inspektorów pracy.
Organizacje NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać swoich pracodawców do 31 grudnia br.
Link do informacji: https://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny
Na stronie dostępna jest lista dotychczasowych laureatów z podziałem na edycje, jak i niezbędny formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem.

""