Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Pracodawca Przyjazny Pracownikom – XIII edycja rozstrzygnięta

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny nadesłanych wniosków, zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania przez NSZZ ,,Solidarność” Certyfikatu ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

W wyniku oceny kryteriów, Komisja Certyfikacyjna postanowiła przyznać certyfikaty w roku 2020 następującym pracodawcom:

1. Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. Bydgoszcz
2. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
3. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
4. PKP Cargo Connect Sp. z o.o. Warszawa
5. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa
6. NAFTOREMONT–NAFTOBUDOWA Sp. z o.o. Płock
7. CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Płock
8. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Bielsko-Biała
9. TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice
10. Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
11. HUHTAMAKI Foodservice Poland Sp. z o.o. Czeladź
12. Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Piekary Śląskie
13. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
14. Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Kielce

15. Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu
16. KGHM ZANAM S.A. Polkowice
17. Faurecia Legnica S.A. Legnica
18. Uniwersytet Łódzki
19. HSW – Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola
20. PKP Intercity S.A. Warszawa

Wśród dwudziestu firm uhonorowanych certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom są dwa zakłady pracy z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność": Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach i  Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Kielce. Gratulujemy!

(info za: http://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny)

 

Akcja nadawania certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez „Solidarność” w 2007 roku. Jest to jedyna nagroda, do przyznania której pracodawców nominują sami pracownicy. Zgodnie z regulaminem konkursu kandydatów mogą zgłaszać podstawowe organizacje NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy. Laureatów wyłania Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przewodniczący „Solidarności” oraz przedstawiciele Prezydenta RP i Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Komisja ocenia nadesłane wnioski biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników. Certyfikatem można posługiwać się przez 3 lata. Ponowny udział w konkursie pracodawca może wziąć dopiero po upływie tego okresu. Certyfikat można też stracić, jeśli postępowanie pracodawcy zacznie być sprzeczne z ideą konkursu, w firmie łamane będą prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.