Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – IX edycja ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej

Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ "Solidarność" – preferowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy, nieskrępowana możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych.

Zgłoszenia może dokonać zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, może też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną.

Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać do 15 października 2016r. na adres: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", 25-502 Kielce, ul. Planty 16A z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizatorem jest NSZZ "Solidarność".

""