Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Posłanie Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 1 Maja 2020r.

Posłanie
Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
na Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
1 Maja 2020r.


Od 134 lat ludzie pracy stowarzyszeni w związkach zawodowych wracają pamięcią do masowych wystąpień robotników w Chicago w 1886r., którzy domagali się ośmiogodzinnego dnia pracy i godziwych zarobków.
Od tamtego czasu dzień ten stanowi moment namysłu nad aktualnymi i przyszłymi problemami jakie dotykają pracowników. Tak było na ziemiach polskich pod trzema zaborami, kiedy już w 1890r. w Warszawie, Łodzi, Lwowie i innych ośrodkach na ulice miast wyszli robotnicy w obronie swoich praw oraz domagając się wolnej i sprawiedliwej Polski. Tradycje te robotnicy kontynuowali w wolnej, ale też mającej problemy społeczne – II Rzeczpospolitej. Okres PRL-u to czas bardziej lub mniej represyjnej dyktatury, kiedy obchody 1 Maja przerodziły się w galówkę ku czci komunistów.
Powstanie NSZZ "Solidarność" w 1980r. to czas przywracania temu dniu właściwego znaczenia. Związek nasz oparty na katolickiej nauce społecznej ma w pamięci słowa tego nauczania, iż „osoba ludzka jest celem i podmiotem wszelkich urządzeń społecznych” (Gaudium et Spes).
Co roku w świątyniach i w miejscach publicznych mówiliśmy o problemach i nadziejach polskiego świata pracy. Obecny, 2020 rok, w którym epidemia koronawirusa zamroziła szerokie obszary życia społecznego zjawisko to rodzi także problemy gospodarcze a poprzez to również społeczne. NSZZ "Solidarność" traktuje to jako wyzwanie. Dbałość o porozumienia z pracodawcami ograniczające ewentualną skalę bezrobocia – to najważniejsze i aktualne zadanie. Również zdecydowanie domagamy się znaczącego podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych, widząc, że skala bezrobocia stopniowo rośnie.
Troska o bezpieczeństwo zdrowotne i socjalne to najważniejsze zadania. Tutaj NSZZ "Solidarność" w działaniach na rzecz owego bezpieczeństwa jest i będzie nadal obecna. Przeżywane trudności jasno pokazują realną wartość tworzenia związków zawodowych. Jest to też czas na samoorganizację właśnie po to, aby działania ograniczające skutki epidemii nie były podejmowane kosztem pracowników i spraw socjalnych całego społeczeństwa.
1 Maja 2020r. pozostajemy w domach, dbając o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i znajomych. Tego też dnia swe myśli, niepokoje i nadzieje kierujemy do św. Józefa, Patrona dnia i wszystkich robotników. Część z nas, symbolicznie reprezentując wszystkich członków NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego, będzie się modlić w tym dniu w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach w intencji Ojczyzny, Świata Pracy, o Boże Miłosierdzie i odwrócenie epidemii koronawirusa.


Kielce, 1 Maja 2020r.


Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"