Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Posłanie Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na Dzień Solidarności Ludzi Pracy – 1 Maja 2021r.

1 Maja – Dzień Solidarności Ludzi Pracy jest okazją do namysłu, zarówno co do znaczenia tego Dnia jak też co do aktualnej sytuacji Świata Pracy, szczególnie tu i teraz – w Polsce 2021r.
Dziś pamięcią ogarniemy robotników pracujących w tartakach i rzeźniach w amerykańskim Chicago, którzy 1 maja 1886r. wyszli tłumnie na ulice domagając się ośmiogodzinnego dnia pracy i godziwych zarobków. Byli wśród nich nasi rodacy – emigrujący za ocean w nadziei na lepsze życie. Demonstranci zapłacili wysoką cenę, również krwi i życia, ale od tego momentu dzień 1 Maja na całym świecie jest tym momentem, w którym pracujący mówią o swojej kondycji. Na ziemiach polskich już od 1900 roku robotnicy na wiecach ulicznych upominali się o swoje prawa. W PRL to robotnicze święto komuniści zamienili na partyjną galówkę ku własnej czci. Powstanie NSZZ "Solidarność" dało szansę na właściwe potraktowanie tego dnia. W stanie wojennym 1 Maja oznaczało publiczne wołanie o wolność i sprawiedliwość.
Dzisiaj, w drugim roku zmagania się z pandemią Covid-19 w wielu środowiskach pracowniczych panuje obawa o zachowanie miejsc pracy, o zdrową przyszłość i o godziwe zabezpieczenie usług medycznych w skali kraju. Oczekujemy na spełnienie obietnic wprowadzenia emerytur stażowych i konsekwentnie będziemy się tego domagać.
Niepokoi nas także niepewność co do sposobu transformacji energetyki. Postulujemy zabezpieczenia warunków do dobrego funkcjonowania branż objętych tą transformacją, w tym elektrowni, ciepłowni a także przemysłu uzależnionego od cen energii elektrycznej. Od kondycji tych branż zależą nasze miejsca pracy a w konsekwencji poziom życia naszych rodzin. Niepokoić musi na przykład wyłączenie naszego województwa z działania nowego instrumentu finansowego UE w ramach polityki spójności – Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).
Jesteśmy w przededniu znaczących zmian jakie przyniesie uwolnienie potencjału społecznego i ekonomicznego po zakończeniu pandemii. Ten swoisty wyścig, do którego wielu się już przygotowuje nie może się dokonywać kosztem pracowników. Historia, fundamenty ideowe i nazwa naszego Związku – Solidarność zobowiązują do dbałości i aktywności oraz wzajemnej solidarności.


Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

""