Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Posłanie na Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – 1 Maja 2018
Mija 132 rocznica masowych strajków i demonstracji robotników w Chicago w USA.
Wówczas 1 Maja 1886r. na ulicę miasta wyległo tysiące robotników z fabryk, tartaków i rzeźni,
aby domagać się elementarnych praw pracowniczych i ludzkich: 8-godzinnego dnia pracy i godnych zarobków. Byli wśród nich także polscy emigranci. Wystąpienie to, pomimo brutalnego stłumienia
i stracenia przywódców stało się symbolem pracowniczej walki o godność. W niedługi czas
po tych wydarzeniach na ziemiach polskich, od 1891r. w regionie łódzkim, robotnicy na apel Związku Robotników Polskich w dniu 1 maja podjęli akcje protestacyjne. Tak się działo również po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczypospolitej Polskiej.
W 100-ną rocznicę Odzyskania Niepodległości należy przypomnieć, że ówczesne prawo pracy wyprzedzało w swych rozwiazaniach całą Europę. Już 23 listopada 1918r. Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski wraz z ówczesnym Premierem Jędrzejem Moraczewskim wydał dekret wprowadzający
8-godzinny dzień pracy i 46-godziny tydzień pracy. Niewątpliwy wpływ na takie pracownicze rozwiązania prawne miał niezależny, wielonurtowy ruch związkowy. Tradycję tę przerwała
II wojna światowa i okupacja. Po 1945r. władze komunistyczne likwidując niezależne związki zawodowe, przekształciły 1 Maja w partyjną galówkę. Dopiero powstanie NSZZ „Solidarność” w 1980r. spowodowało stopniowe odzyskiwanie właściwego znaczenia tego święta.
Znakomity przyczynek do tego upodmiotowienia Dnia Solidarności Ludzi Pracy ma katolicka nauka społeczna, zapoczątkowana encykliką o „kwestii robotniczej” – Rerum Novarum z 1891r.
i wprowadzenie przez Piusa XII do kalendarza święta Józefa Robotnika na dzień 1 Maja.
Dzień ten jest więc okazją do namysłu nad aktualną kondycją świata pracy i do określenia problemów, które dotyczą pracowników. Zapraszamy też na XIII Pielgrzymkę Ludzi Pracy
do Sanktuarium św. Józefa na kieleckim Szydłówku.
Z wielką satysfakcją przyjmujemy realizację wielu postulatów związkowych przez obecną koalicję rządową. Dotyczy to: obniżenia wieku emerytalnego, ograniczenia pracy niedzielnej zatrudnionych w handlu, podwyższenia płacy minimalnej, ograniczenia umów śmieciowych.
Również na poziomie regionalnym niewątpliwym sukcesem jest uratowanie miejsc pracy
w byłej Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych, unormowanie sytuacji pracowniczej i związkowej
w CPP Prema w Kielcach, KiZChS „Siarkopol” w Grzybowie, ZM Mesko w Skarżysku–Kamiennej, repolonizacja Elektrowni Połaniec.
Nadal czekają na realizację inne postulaty związkowe: podniesienie wolnej kwoty od podatku, wcześniejsze emerytury dla ludzi ciężkiej pracy (staż pracy: 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn), zmiana okresu rozliczeniowego, który obecnie może obejmować nawet 12 miesięcy,
prawne zabezpieczenie zawierania układów zbiorowych pracy.
Na poziomie lokalnym widzimy potrzebę akcji związkowej zmierzającej do poprawy pracy
i płacy pracowników wspomagających niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracę nad normalizacją w spółkach skarbu państwa, ZUCHiAP „Chemar” w Kielcach, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych w ramach np. spółdzielni socjalnych.
Od naszej pracowniczej postawy, aktywności i zorganizowania zależeć będzie los nas samych
i następnych pokoleń. W 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, solidarność Polaków, „Solidarność” pracownicza jest gwarancją trwałości tej niepodległości i sprawiedliwego ułożenia spraw
w Ojczyźnie.
 
Kielce, 1 Maja 2018
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”