Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Posiedzenie świętokrzyskiej „Solidarności”

We wtorek, 2 października 2023r., odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Uczestnikami spotkania byli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz nowy Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Marian Fatyga.
Zebranie działaczy związkowych, oprócz podsumowania i zaplanowania na kolejny miesiąc pracy związkowej było okazją do podziękowania wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi za dobrą dotychczasową współpracę a także, jak zaakcentował przewodniczący Waldemar Bartosz, do kontynuacji „owocnej współpracy”. Posiedzenie posłużyło również nakreśleniu współdziałania Świętokrzyskiej „Solidarności” z nowym Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy ks. Marianem Fatygą.
Zarząd Regionu stanowią przedstawiciele związkowców działających w świętokrzyskich zakładach pracy, wybrani przez Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na pięcioletnią kadencję.

""