Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dyrektor zwolnił nauczyciela matematyki (mianowanego), który posiadał najniższe kwalifikacje. Inni nauczyciele tego przedmiotu podlegający ocenie mieli uprawnienia do wykładania dodatkowo innych przedmiotów. Poza tym osiągnęli wyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciele dyplomowani). Dyrektor wziął pod uwagę oprócz zasadniczego kryterium doboru, czyli poziomu kwalifikacji, także różnice w szczeblach kariery.

Podstawowym kryterium doboru pracownika do zwolnienia są jego kwalifikacje, porównywalne z umiejętnościami innych nauczycieli. W praktyce oznacza to, że im większe kwalifikacje, zwłaszcza umożliwiające nauczanie większej liczny przedmiotów, tym większa szansa na pozostanie w zatrudnieniu.

Porównanie kwalifikacji zawodowych jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ważną rolę odgrywa także praktyka w nauczaniu przedmiotu i doświadczenie zawodowe. Przy czym w ocenie zasadności wyboru nauczyciela należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, którego liczba godzin nauczania ulega zmniejszeniu, nie zaś ogólny czas wykonywania zawodu. Formalnie wyższe kwalifikacje może równoważyć dłuższa praktyka zawodowa.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”