Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jak korzystać z urlopu z powodu siły wyższej pracując u więcej niż jednego pracodawcy?

Pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach w oparciu o dwie różne umowy o pracę. W styczniu 2024 r. pracownik złożył w jednej z firm wniosek o zwolnienie z tytułu działania siły wyższej, w wymiarze 2 godzin. Ponieważ jest to pierwszy wniosek tego pracownika w 2024 roku, to zgodnie z art. 1481 par. 2 Kodeksu pracy, jest on deklaracją o sposobie korzystania z tego zwolnienia w 2024 roku, w wymiarze godzinowym. Czy w związku z powyższym ten pracownik może złożyć w drugiej firmie wniosek o zwolnienie z tytułu działania siły wyższej w wymiarze dziennym? Czy zatrudnienie u dwóch pracodawców powoduje, że pracownik u jednego pracodawcy będzie korzystać ze zwolnienia z tytułu siły wyższej w dniach, a u drugiego w godzinach?

U obu pracodawców uprawnienia rozliczane są oddzielnie, całkowicie niezależnie od siebie. Sposób wykorzystywania zwolnienia u jednego pracodawcy nie wpływa na sposób wykorzystywania tego zwolnienia u drugiego.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Zwolnienie wykorzystywane jest w dniach albo godzinach, przy czym w roku kalendarzowym pracownik korzysta z niego tylko w jeden sposób – nie ma możliwości realizowania go jako np. wolnego pełnego dnia, a następnie 2 czy 3 godzin (możliwe jest jednak złożenie wniosku np. o 8 godzin zwolnienia – wówczas, nawet jeżeli obejmie to cały dzień pracy zwolnienie udzielone zostałoby w godzinach). O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

W przypadku dwóch równolegle trwających stosunków pracy uprawnienia pracownicze rozliczane są całkowicie odrębnie. U każdego z tych pracodawców może zatem skorzystać z 2 dni lub 16 godzin zwolnienia. Odrębność dotyczy przy tym wszystkich kwestii, w tym także sposobu wykorzystywania zwolnienia. To, że u jednego z pracodawców pracownik wnioskował o zwolnienie w godzinach nie jest wiążące odnośnie korzystania z tego zwolnienia u drugiego z pracodawców.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”