Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaszczytem dla mnie było pełnienie funkcji Radnego Rady Miasta Kielce przez trzy kolejne kadencje (prawie 14 lat).

Starałem się godnie wypełniać funkcję Radnego przez cały ten okres. Moją dewizą były setki spotkań i rozmów w terenie z mieszkańcami.

Dziękuję mieszkańcom II okręgu wyborczego, którzy mnie wybierali na kolejne kadencje. Każdy oddany na mnie głos traktowałem jako moje zobowiązanie do pracy na rzecz rozwoju Kielc i środowiska, w którym żyłem – na rzecz mojej małej ojczyzny. Szczególne podziękowania składam Zarządowi Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” za zaufanie, jakim mnie obdarzono oraz za istotną pomoc w prowadzeniu kampanii wyborczej.

Wdzięczność swą kieruje do mojej rodziny, która musiała znosić moje zaangażowanie i domową nieobecność. Dziękuję także „Chemar S.A.”, w którym pracowałem prawie 52 lata, jednocześnie pełniąc funkcję radnego.

Moja przygoda jako radnego dobiegła końca z dniem 30.04.2024r. Dzięki pracy na rzecz Państwa czuję się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem.

Tadeusz Kozior