Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Obradował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

We wtorek, 14 czerwca br. obradował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

We wtorek, 14 czerwca br. obradował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Zebrani zapoznali się z informacją z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej oraz omówili przygotowania do zaplanowanej na 30 czerwca br. w Warszawie ogólnopolskiej manifestacji „Solidarności”, podczas której związkowcy będą się domagać realizacji przez obecny rząd czterech głównych postulatów: podniesienia płacy minimalnej, zwiększenia funduszy na walkę z bezrobociem, obniżenia progów uprawniających do pomocy społecznej i redukcji podatku akcyzowego na paliwo. Nadal trwa akcja zbierania podpisów pod opracowanym przez NSZZ "Solidarność" projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W naszym Regionie zebrano ponad 13 tys. podpisów popierających ten projekt.

Zarząd omówił również przygotowania do III Regionalnej Konferencji Programowej NSZZ "Solidarność", której głównym tematem będzie polityka przemysłowa państwa w kontekście rynku pracy. W konferencji, która odbędzie się 29 czerwca 2011r. w Cedzynie wezmą udział m.in.: prof. dr hab. Ryszard Bugaj (PAN – Warszawa), dr Stéphane Portet (S-Partner – Paryż-Warszawa), dr Marek Leszczyński(UJK – Kielce).

Obradujący związkowcy przyjęli jednogłośnie sprawozdanie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" za okres 1 maja 2010r. – 30 kwietnia 2011r. Została także zarejestrowana Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" skupiająca cztery zakładowe organizacje związkowe w naszym Regionie.

Omawiając sytuację w przedsiębiorstwach przygotowywanych do prywatyzacji działacze związkowi zwrócili uwagę na konieczność wynegocjowania pakietów socjalnych zabezpieczających sprawy pracownicze w przekształcanych firmach.

Zarząd zapoznał się również m.in. z informacją dotyczącą procedury wnioskowania w sprawie odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności.

Lipiec jest czasem urlopów dlatego następne zebranie Zarząd zaplanował za dwa miesiące – 9 sierpnia 2011r.