Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 NSZZ "Solidarność" – Świadomość obywatelskiej podmiotowości i odpowiedzialności

Apel Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 5 września 2023r.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wyzwolił niespotykaną wcześniej aktywność obywatelską. Troska o swoje przedsiębiorstwo, o swoje osiedle, o małą i dużą Ojczyznę jest wpisana w swoiste DNA „Solidarności”. Historyczna Uchwała Programowa I Krajowego Zjazdu „Solidarności” z 1981r. pt. „Samorządna Rzeczpospolita” jest tego dowodem i jednocześnie fundamentem ideowym naszego Związku. Również stanowiska ostatniego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego mówią o tym.
Na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi mamy świadomość naszej obywatelskiej podmiotowości a co za tym idzie i odpowiedzialności.
Nie wolno nam być biernymi.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich ludzi „Solidarności”, do sympatyków o pójście do wyborów w dniu 15 października 2023r.
Wypada dziś posłużyć się słowami wieszcza:


„Szli krzycząc: Polska! Polska! – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu,
(…)
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: Jaka?”
(Juliusz Słowacki „Szli krzycząc…”)


Nie czcze deklaracje wyznaczają przyszłość, lecz nasze decyzje. Od tych decyzji, które podejmiemy przy urnach wyborczych, zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Podejmując decyzje, kierujemy się obiektywnym oglądem i oceną kandydatów, na których chcemy głosować. Ważny jest program, pod którym się podpisują, program spójny z naszym pracowniczym interesem. Ważne też są indywidualne dokonania kandydatów, ich ewentualne dotychczasowe głosowania nad kwestiami społecznymi i pracowniczymi.
Jednocześnie apelujemy o wzięcie udziału w przeprowadzonym w tym samym dniu referendum. Zaprezentowane cztery pytania referendalne dotyczą elementarnych praw społecznych i pracowniczych. Rozstrzygnięcie stanowiące, czyli takie, gdy w referendum weźmie udział co najmniej 50% uprawnionych utrwali popierane przez nas rozwiązania, np. obecny wiek emerytalny.
Słowa hymnu: „Solidarni, nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel”, zobowiązują, szczególnie w ważnych chwilach dla Ojczyzny.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY

""