Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Przedstawiciele Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", z zastępcą przewodniczącego Mieczysławem Gójskim, wzięli udział 1 marca 2022r. w kieleckich uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddając hołd wszystkim żołnierzom niepodległościowego podziemia.

 
Po 1944 roku na terenie Kielecczyzny działało co najmniej 85 oddziałów podziemia niepodległościowego. Ich członkowie przeprowadzili setki akcji przeciwko przedstawicielom i instytucjom władzy komunistycznej. Urzędy Bezpieczeństwa zorganizowały blisko dwa tysiące akcji zbrojnych w celu rozbicia podziemia. W efekcie działań aparatu bezpieczeństwa aresztowanych zostało około 16 tys. osób. (info:IPN).
 
""
 

1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 Dzień ten został wybrany nieprzypadkowo. 1 marca to rocznica wykonania w więzieniu mokotowskim, w Warszawie, w 1951r. wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło AK.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Doznali oni olbrzymich prześladowań. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tys.

Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010r. śp. prezydent Lech Kaczyński. W jego założeniu miało być ono wyrazem hołdu dla żołnierzy tzw. drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Datę 1 marca wysunął ówczesny prezes IPN śp. Janusz Kurtyka.

3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.