Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy – konkurs

Przypominamy, że konkurs Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy, w tym roku jest również kontynuowany.

Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.
Uczestnikami Konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy (SIP).
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Termin składania kart zgłoszenia kandydata wraz z pełną dokumentacją upływa z dniem 15 maja każdego roku.
Ocena działalności SIP biorących udział w konkursie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.

Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz Regulamin Konkursu i kartę zgłoszenia można uzyskać w okręgowych inspektoratach pracy lub na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl  a także na stronie internetowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”: solidarnosc.home.pl

(ap)