Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Konstytucja Obywatelska – przypomnienie Obywatelskiego Projektu Konstytucji NSZZ "Solidarność"

Staraniem pana prof. Jana Majchrowskiego Wydawnictwo Sejmowe udostępniło online książkę prezentującą Obywatelski Projekt Konstytucji "NSZZ Solidarność". To nie tylko tekst projektu, ale także zapis Konferencji w Senacie RP, podczas której eksperci i autorzy projektu omówili zarówno okoliczności jego powstania, jak i znaczenie i treść samego Projektu.
Był to jedyny projekt konstytucji, który zebrał odpowiednią liczbę podpisów obywateli (prawie dwa miliony), żeby mógł być brany pod uwagę i reprezentowany w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która przygotowała obecnie obowiązującą Konstytucję RP.
Projekt ten stał się więc główną alternatywą wobec propozycji Komisji, stworzonej przed dominujące w tej kadencji (1993-1997) w Parlamencie ugrupowania lewicowe i centrolewicowe – SLD, UP, UW, PSL. Spotkał on się z poparciem prócz samej „Solidarności”, także rozmaitych środowisk prawicowych i centroprawicowych, bardziej przywiązanych do tradycyjnych wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Projekt był też życzliwie przyjęty przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego, choć oczywiście formalnego wsparcia Kościół w takich sprawach nie udziela.
W trakcie wspomnianej wyżej Konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał publicznie, że decyzja ówczesnego Porozumienia Centrum o pracach nad własnym projektem, a nie włączenie się do pracy nad projektem NSZZ „Solidarność”, była największym błędem jego środowiska politycznego.
Dzięki temu, że pojawił się pracach Zgromadzenia Narodowego projekt alternatywny, obecna Konstytucja ma wiele zapisów istotnych z punktu widzenia aksjologii państwa, których być może nie byłoby gdyby nie ta inicjatywa.
Pojawienie się tego projektu spowodowało też relatywnie nieduże wsparcie społeczne w Referendum przedstawionego przez Zgromadzenie Narodowe projektu.
Wiele też wskazuje na to, kampania wokół konstytucji przyczyniła się również do sukcesu wyborczego AWS-u parę miesięcy po Referendum.

link do: Konstytucja Obywatelska

Link do instrukcji pobrania książki i jednocześnie do jej zamówienia znajduje się poniżej:

https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/samouczek-e-book/