Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Konferencja na temat problemów kadrowych w oświacie

5 kwietnia 2017 roku w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Dział Szkoleń Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", poświęcone problemom kadrowym w placówkach oświatowych, związanych z niżem demograficznym i z wygaszaniem gimnazjów. W spotkaniu wzięli liczny udział przewodniczący Kół i związkowcy z Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Staszowie. Uczestniczący w spotkaniu Świętokrzyki Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik zapowiedział, że Kuratorum Oświaty będzie się troszczyć o to, aby nauczyciele przekształcanych placówek znajdowali pracę w innych szkołach, przede wszyskim w szkołach podstawowych, w których od września powstaną klasy siódme, a w następnym roku klasy ósme. Będą analizowane pod tym kątem projekty organizacyjne szkół. Na stronie Kuratorium Oświaty powstaje baza wolnych miejsc pracy; dyrektorzy placówek oświatowych są zobowiązani zgłaszać do Kuratorium Oświaty informacje o wakatach. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieć nauczyciele, którzy tracą pracę lub którym ograniczone zostaną wymiary zatrudnienia. Okręgowy Inspektor Pracy Janusz Czyż zapowiedział, że inspektorzy pracy z wielką uwagą odnosić się będą do wszelkich informacji o nieprawidłowosciach związanych z przekształcaniem i rozwiązywaniem umów o pracę. Nadinspektor Witold Ziębiński przedstawił prezentację i informacje na temat zmian w przepisach oświatowych związanych z wejściem w życie nowych przepisów ustawy "Prawo oświatowe".

Przewodniczący staszowskiej „Solidarności” nauczycielskiej Marek Poniewierka mówił o potrzebie współdziałania dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny w rozwiązywaniu problemów kadrowych, aby wdrażana reforma oświaty nie odbyła się kosztem jakości nauczania a ruch kadrowy nie posłużył do pozbywania się wartościowych nauczycieli. Uczestniczący w zebraniu dyrektorzy mówili o nadużywaniu uprawnień przez niektóre organizacje związkowe do obejmowania ochroną związkową pracowników. W niektórych przekształcanych szkołach z miesiąca na miesiąc powstają kolejne organizacje związkowe, głównie po to, aby obejmować ochroną związkową nowych działaczy. Większość z funkcjonujących nowych organizacji związkowych składa się wyłącznie z samych działaczy objętych ochroną związkową. Stanowi to nadużycie i budzi niepokój u innych pracowników, którzy obawiają się o swoje miejsca pracy. W niewielkich placówkach oświatowych funkcjonuje już czasem po 6 organizacji związkowych, obejmujacych szczególną ochroną większość pracowników i mogą powstawać wkrótce kolejne.

Kazimierz Pasternak zastępca przewodniczacego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Świętokrzyskiego poinformował, że jest przygotowywana nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która mocno organiczy prawo do obejmowania ochroną związkową działaczy, tak, aby nie było ono wykorzystywane w sposób niezgodny z jego społecznym przeznaczeniem. Przypomniał, że NSZZ "Solidarność" walczy o wszystkich swoich członków, związkowcy z NSZZ "Solidarność" mogą liczyć na skuteczną pomoc prawną ze strony prawników zatrudnianych przez Zarzad Regionu Świętokrzyskiego a także na pomoc ze strony przewodniczących struktur związkowych.

Kazimierz Pasternak, w imieniu NSZZ "Solidarność", złożył życzenia uczestnikom spotkania, aby nadchodzące Święta Wielkanocne przypominające o Zmartwychwstaniu Chrystusa przyniosły odrodzenie, dały siłę w pokonywaniu trudności, wzmocniły nadzieję, aby z ufnością patrzeć w przyszłość.

Marek Poniewierka

""