Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Kalendarz wyborczy w Związku

Przypominamy informacje dotyczące kalendarza wyborczego w NSZZ "Solidarność".
Zgodnie z Uchwałą KK nr 4/22 z dn. 1.03.2022r. ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028 podajemy terminy przeprowadzenia wyborów w „Solidarności”.

W terminie od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r. odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Wyborów dokonują zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów.
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023r. odbywają się wybory władz regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne władze sekcji i sekretariatów. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023r. odbędą się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego i delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2023r. odbędą się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 31 lipca 2023r. odbędą się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
Do 31 października 2023r. odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów.

Odnośnie wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” obowiązują zgodnie z Uchwałą nr 16/2022 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 12 kwietnia 2022r. poniższe uregulowania:
1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 140 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 70 członków.
3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 70 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.
5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa 15 kwietnia 2023r.
6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2023–2028 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2023r.
7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.

Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

Lp.

Liczba członków zrzeszonych

w organizacji związkowej

Liczba wybieranych w trybie bezpośrednim Delegatów na WZD Regionu

1.

70 – 140

1

2.

141 – 280

2

3.

281 – 420

3

4.

421 – 560

4

5.

561 – 700

5

6.

701 – 840

6

7.

841 – 980

7

8.

981 – 1120

8

9.

1121 – 1260

9

10.

1261 – 1400

10

 

Spis dokumentów dotyczących wyborów w Związku:

 

Szczegółowe informacje są na stronie Komisji Krajowej.