Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Jak poprawiać system edukacji? – konferencja w Staszowie
Prawie 200 związkowców z „Solidarności” Oświaty wzięło udział 18 grudnia 2015r. w konferencji w Staszowie nt. „Jak poprawiać system edukacji?”. Organizatorem konferencji  była Międzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Staszowie. 
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ryszard Proksaprzewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek, poseł Michał Cieślak, wice starosta Tomasz Fąfara, burmistrz  Staszowa Leszek Kopeć, wiceburmistrz Ewa Kondek, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz, ks. dziekan kanonik Paweł Cygan – kustosz miejsca pamięci poświęconego ks. Romanowi Kotlarzowi w Koniemłotach.
Podczas dyskusji poświęconej reformom zapowiadanym przez nowy rząd zebrani z aprobatą odnieśli się do podejmowanych działań na rzecz  przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego, wzmocnienia dialogu społecznego, zmian dotyczących tzw. ustaw śmieciowych, pomocy rodzinom wychowującym dzieci. Pozytywnie mówiono o planach zniesienia obowiązku szkolnego dla 6-latków. Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa. Popierane były od samego początku przez  NSZZ „Solidarność”.
Przewodniczący  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  Ryszard Proksa i przewodniczący  Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Staszowie Marek Poniewierka przedstawili informacje na temat stanowiska Związku wobec planów rządowych . Zostały podjęte przez KSOiW NSZZ „Solidarność” rozmowy z  nową minister edukacji Anną Zalewską. Zlikwidowane zostaną godziny karciane, rozpoczęte zostaną prace nad zmianą podstawy programowej. Tematem rozmów  będzie także sprawa ewentualnych planów likwidacji gimnazjów i powrotu do 4-letnich liceów. Sprawa nie jest przesądzona. Rozpocząć się mają na ten temat  w nowym roku społeczne konsultacje  i zwolennicy utrzymania gimnazjów mają poważne argumenty.
NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy zatrudnionych w gimnazjach nauczycieli i pracowników adminstracyjno-obsługowych i nie wyraża  zgody na reformy, które będą prowadzić do likwidacji miejsc pracy w tych placówkach.
Są poważne powody, dla których należy dokładnie rozważać zasadność proponowanych reform, aby za kilka lat, z kolejną ekipą rządową ponownie nie stanąć przed potrzebą zmiany systemu szkolnego w Polsce – marnując państwowe pieniądze.  Dlatego przed podjęciem reform powinna być przeprowadzona dokładna analiza zysków i strat ale także towarzyszyć temu powinna ogólna zgoda na proponowane  reformy, aby dzisiejsza opozycja za kilka lat nie chciała ich odkręcać, generując kolejne koszty.
Niezależne badania prowadzone w ostatnich latach przez PISA potwierdzają wysoki poziom kształcenia w polskich gimnazjach. Celem wprowadzenia gimnazjów było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, podniesienie poziomu nauczania oraz przedłużenie o rok powszechnego nauczania. Na terenach wiejskich stały się one instytucjami z dużym dorobkiem i kapitałem. Na potrzeby gimnazjów zbudowano w Polsce wiele nowoczesnych budynków szkolnych, na te inwestycje wzięte kredyty są do dziś jeszcze spłacane przez wiele gmin w kraju. Gimnazja zostały bogato wyposażone w środki dydaktyczne. Uczą w nich nauczyciele, którzy zdobywali kosztowne  kwalifikacje i wciąż doskonalą się do pracy z młodzieżą w tym specyficznym wieku. O tym, że te szkoły się sprawdziły świadczą wyniki badań.  Twórcy reformy m.in. profesor Mirosław Handke, były wiceminister Wojciech Książek podtrzymują swoje  stanowisko na temat tego, że gimnazja są potrzebne. Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od problemów. Pracę gimnazjów należy jednak doskonalić ale nie likwidować.  
Uczestniczący w konferencji samorządowcy wyrażali oczekiwania na zwiększenie poziomu finansowania przez państwo zadań oświatowych.
Zabierający głos parlamentarzyści zapewnili o tym, że nowy rząd przykłada dużą uwagę do konsultacji z NSZZ „Solidarność” i żadnych zmian nie wprowadzi bez społecznej zgody.
Na zakończenie konferencji głos zabrał ks. Paweł Cygan, który nawiązując do nadchodzących świat Bożego Narodzenia złożył uczestnikom świąteczne życzenia i zaprosił zebranych do wspólnego kolędowania przy muzyce zespołu „Regent”.
Spotkanie przedłużyło się do późnych godzin nocnych przy wspólnym śpiewie kolęd i pastorałek  
Oprac. Marek Poniewierka