Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Epidemia nie zwalnia Rządu z przestrzegania prawa – Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej

Stanowisko nr 1/20
Prezydium KK
ws. braku konsultacji społecznych


NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko brakowi konsultacji społecznych projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Działanie takie jest złamaniem podstawowych zasad dialogu społecznego, Konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego. W ten sposób związki zawodowe pozbawione są części swoich uprawnień co podważa, i tak już mocno osłabione zaufanie NSZZ „Solidarność” do dobrych intencji strony rządowej.
Jest to tym bardziej oburzające, że projekt wprowadza rozwiązania jednoznacznie uderzające w sytuację pracowników obniżając w sposób istotny poziom bezpieczeństwa socjalnego milionów Polaków. Wymienić wystarczy możliwość dokonywania redukcji zatrudnienia oraz obniżanie wynagrodzeń w administracji publicznej, pozbawiając jednocześnie związki zawodowe prawa do ochrony tych pracowników. Równocześnie, rozszerza się świadczenia na rzecz osób, które pozostawały poza wymogiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Po raz kolejny najbardziej poszkodowani są pracownicy, ci którzy płacą sumiennie wszelkie daniny publiczne, i bez których nie byłoby możliwości zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia dla pozostałych grup zatrudnionych. Już w opinii do pierwszej „tarczy” NSZZ „Solidarność” podkreślał, że takie rozwiązania są jawnie niesprawiedliwe i nie będą akceptowane przez Związek.
Panie Premierze sytuacja związana ze stanem epidemii nie zwalnia Rządu z obowiązku realizacji prawa konstytucyjnego oraz wiążących Polskę uregulowań międzynarodowych, a uprawnienia związków zawodowych nie mogą być naruszane.
Wielokrotnie udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie reagować szybko i zdecydowanie nawet w tym trudnym okresie. Nie przedłużamy czasu konsultacji i zajęcia stanowiska.
Panie Premierze, żądamy natychmiastowej konsultacji projektu w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych oraz uwzględnienia naszych postulatów.

Gdańsk, 8 kwietnia 2020 r.


Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"
Sekretarz
KK NSZZ "Solidarność"
Ewa Zydorek

""