Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 23 (1437) 4 czerwca 2024 5 Dowodowa staranność pracownika

Kazimierz Pasternak

Pracownik dla własnego dobra, współpracowników i pracodawcy nie może skutecznie zwolnić się od co najmniej podstawowej znajomości prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy. Już w chwili zawarcia umowy o pracę ten obowiązek ma miejsce. Zawarta na piśmie umowa o pracę, co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, określa miejsce, rodzaj wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia i czas jej trwania. W umowie mogą być zawarte także inne ustalenia. Dokument ten w celach dowodowych trzeba zachować. W ramach już trwającego stosunku pracy pracownik z należytą starannością winien zwracać uwagę na różnorakie dokumenty, które potwierdza własnoręcznym podpisem, potwierdzając tym sam zaznajomienie się z ich treścią. Ich nieznajomość, mimo złożonego podpisu, powoduje niejednokrotnie poważne konsekwencje, z „dyscyplinarką” włącznie. Stąd warto zadbać, aby mieć je we własnym posiadaniu, w poczcie elektronicznej lub na stronie internetowej. A sygnowanych własnym podpisem dokumentów w ramach trwającego stosunku pracy jest bardzo wiele. Są to zarówno te związane ściśle ze sferą bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. potwierdzenie zaznajomienia się z oceną ryzyka zawodowego przy wykonywanej pracy, udziału w szkoleniu bhp, znajomości instrukcji, procedur postępowania przy obsłudze maszyn, urządzeń, czy tych bezpośrednio odnoszących się do organizacji i dyscypliny pracy). Podpisem pracownik każdorazowo potwierdza będące w zakładowym obiegu prawnym obowiązujące źródła prawa, potwierdzając solidne zapoznanie się z ich treścią i skutkami nieprzestrzegania norm prawnych tam zawartych. W katalogu sygnowanych przez pracownika dokumentów są procedury dotyczące systemu i rozkładu czasu pracy, potwierdzenie obecności w pracy, pracy w nadgodzinach, porze nocnej, czy otrzymywanych dokumentów dotyczących podwyżek wynagrodzeń, zmiany angażu lub warunków pracy. Podpisy pracowników w procesie obowiązkowego „wysłuchania” przed udzieleniem przez pracodawcę kary porządkowej także wpisują się w ewentualną linię obrony w postępowaniu sądowym. Tu pracownik świadomy prawa do obrony winien zadbać o pisemne wyjaśnienia świadczące o jego niewinności, może pojedynczym błędzie w długoletniej pracy zawodowej przed złożeniem podpisu. To ważne. Wszelkie formy zastraszania są tu niedopuszczalne.