Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Dokumenty przyjęte przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w dn. 12.10.2021r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 12 października 2021 r.
ws Kopalni Siarki w Grzybowie

Istnienie i sprawne funkcjonowanie Kopalni Siarki w Grzybowie (Grupa Azoty) zależne jest w dużej mierze od usytuowania nowej inwestycji – kopalni ulokowanej na złożu Rudniki k/Połańca.
Prowadzona dyskusja o możliwości przejścia na drugą stronę Wisły w okolice Baranowa Sandomierskiego musi wziąć pod uwagę zalety lokalizacji w Rudnikach. Prowadzone przez NSZZ „Solidarność” analizy pozwalają na taką rekomendację ze względu na:
1.    Lokalizacja kopalni w Rudnikach znajduje się blisko źródła energii cieplnej dostarczanej przez Elektrownię Połaniec (energia ta jest konieczna do wytopu i wydobycia siarki).
2.    Lokalizacja kopalni w Rudnikach znajduje się blisko źródła energii elektrycznej.
3.    Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury przetwórczej Kopalni Siarki Osiek.
4.    Istnieje możliwość infrastruktury przetwórczej Kopalni Siarki Osiek (granulacja i pastylkowanie siarki).
5.    Złoże to jest jednorodne o pow. 300 ha w jednym obszarze (możliwa eksploatacja nawet 7 sterowni eksploatacyjnych).
6.    Na w/w terenie nie ma obiektów chronionych i stref ochronnych.
7.    Teren jest mało zurbanizowany. W okolicy istnieje tylko jedna miejscowość Okrągła.
8.    Budowa geologiczna umożliwia bezpieczną eksploatację nawet przy dużym wydobyciu (w przypadku Baranowa Sandomierskiego mała powierzchnia obszarów powoduje duże zagrożenie wynikające z bardzo dużego osiadania terenu – erupcje, dużo stref ochronnych, teren mocno zurbanizowany).
9.    Istnieje możliwość wykorzystania pasa magistrali ciepłowniczej do budynków rurociągów technologicznych zasilających kopalnie w Rudnikach (bez konieczności budowy przeprawy przez lub pod Wisłą ewentualnie nowe źródło ciepła w przypadku złoża Baranów Sandomierski).
10.    Koszty uzyskania koncesji na wydobycie siarki rodzimej są na tym samym poziomie ok. kilkunastu mln PLN.
11.    Zdecydowanie mniejsze koszty inwestycji i mniejsze koszty produkcji.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że szybkie, bezzwłoczne rozpoczęcie procedur prawnych i logistycznych gwarantuje dalsze istnienie „Siarkopolu”, firmy tak istotnej dla gospodarki (jedyna kopalnia siarki w świecie), lokalnej społeczności a przede wszystkim dla kilkuset zatrudnionych tam pracowników.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

""

 

 


Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 12 października 2021 r.
ws OSM Końskie

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” protestuje wobec łamania prawa pracowniczego i związkowego przez Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich.
Dyscyplinarne zwolnienie w dn. 1 października br. z pracy dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w OSM Końskie, Kol. Janusza Wielgosińskiego, który po połączeniu organizacji związkowych pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego, objętego szczególną ochroną prawną ze względu na:
1.    pełnioną funkcję związkową (art. 32 Ustawy o związkach zawodowych, konwencję nr 135 i 143 Międzynarodowej Organizacji Pracy) i
2.    okres przedemerytalny (art.39 Kodeksu Pracy). Pracownikowi brakuje 9 miesięcy do nabycia praw do emerytury, co budzi stanowczy sprzeciw.
Ta oburzająca decyzja pracodawcy w swoich skutkach prowadzi do zastraszania pracowników i w konsekwencji utrudnia działalność związkową, co jest prawnie niedozwolone (art.35 ustawy o związkach zawodowych).
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia do pracy Kol. Janusza Wielgosińskiego i jednocześnie zapewnia mu opiekę prawną.
Wobec tak rażącego naruszenia praw związkowych i pracowniczych Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa, w tym prawa pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura) o pilne podjęcie działań przewidzianych prawem.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu do podjęcia decyzji przewidzianych par. 78 Statutu NSZZ „Solidarność”.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

""