Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 CIT-8 i CIT-8/0. Uwaga, Organizacje Związkowe!

Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0
składamy do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym do 31 marca 2023 r.
Dopuszczono jednak możliwość złożenia w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem Organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11).

Sprawozdanie finansowe (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacje uzupełniające, uchwały zatwierdzające) w 2023r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej w obowiązujących ustawowych terminach:
– Sporządzenie i podpisywanie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do 31 marca 2023r.
– Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do 30 czerwca 2023r.
– Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia– do 15 lipca 2023r.