Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 APEL Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 6 lipca 2020 r.

Pamięć sierpnia 1980 r. zobowiązuje do spełniania marzeń, zamierzeń, planów i wysiłków kilku pokoleń ludzi „Solidarności”. Delegaci na II Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” w 1990 r.  zamiary te dobitnie wyrazili: „nie wolno nam się uchylać od uczestnictwa w polskiej, pokojowej rewolucji, którą rozpoczęliśmy. To uczestnictwo musimy połączyć z naszym podstawowym zadaniem, jakim jest obrona interesów i praw pracowniczych”.
Zasadniczym działaniem na rzecz realizacji tego zadania jest aktywny udział w demokratycznych wyborach. Poprzez akt wyborczy realnie wpływamy na kształt polskich spraw, również spraw pracowniczych. Korzystając z prawa uczestnictwa w życiu publicznym, podobnie jak 5 lat temu, również  obecnie Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” i Prezydent RP podpisali porozumienie na rzecz realizacji postulatów związkowych.
Kierując się troską o sprawy polskie i pracownicze Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do członków, sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich ludzi dobrej woli o udział w wyborach prezydenckich w dn. 12 lipca 2020 r. Troską naszą obejmijmy też ludzi starszych, niepełnosprawnych, aby ułatwić im dotarcie do lokali wyborczych.
Jednocześnie apelujemy o wybór Andrzeja Dudy, który gwarantuje kontynuację polityki prospołecznej i realizację zobowiązań kolejny raz złożonych na rzecz spełnienia oczekiwań pracowniczych.

 

Za Zarząd

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 

""