Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 35 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

W Starachowicach, 19 października odbyła się uroczystość 35. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Głównym elementem uroczystości była Msza Święta w kościele Świętej Trójcy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz Tadeusz Czyż. Po Mszy uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę poświęconą księdzu Jerzemu i pod Jego popiersie znajdujące się w starej części kościoła. Tam przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS Jan Seweryn przedstawił związki księdza Jerzego Popiełuszki ze Starachowicką „Solidarnością”. Związki te nie są bezpośrednie, ale pośrednie, niemniej jednak są bardzo ważne. To w dniu 3 listopada 1984 roku, a więc w dniu pogrzebu księdza Popiełuszki, konspiracyjnie poświęcono sztandar Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Sztandar został potajemnie wyhaftowany przez jedną z zakonnic posługującą w kościele na Majówce. Poświęcenie nastąpiło w nocy w tym właśnie kościele.
Jan Seweryn omówił historię powstania tablicy. Tablica została wykonana w roku 1985 z inicjatywy Teresy Pogłódek i przewieziona przez nią potajemnie do Warszawy, do kościoła Świętego Stanisława Kostki i zmontowana tuż obok ołtarza głównego, gdzie znajduje się do dzisiaj. W roku 1992 wykonano replikę tej tablicy i zamontowano w kościele Świętej Trójcy. W XXX rocznicę śmierci księdza Jerzego „Solidarność” w MAN BUS ufundowała popiersie kapłana, które zostało zamontowane tuż nad tablicą. Po wystąpieniu przewodniczącego Seweryna modlono się o beatyfikację księdza Jerzego i złożono wiązanki pod tablicą i popiersiem. W imieniu MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS wiązankę złożył przewodniczący Jan Seweryn. W imieniu „Solidarności” Oświatowej Paweł Rdzanek, w imieniu „Solidarności” Odlewni Polskich wiązankę złożył Marek Mróz, a w imieniu starachowickiej delegatury „Solidarności” Marian Ferenc. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu. W uroczystości brały udział sztandary związkowe: Historyczny sztandar „Solidarności” w FSC, nowy sztandar MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS, sztandar „Solidarności” Oświaty, sztandar starachowickiej delegatury „Solidarności”, sztandar Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, a także sztandar starachowickiego Urzędu Miejskiego.
Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali broszurę o księdzu Jerzym Popiełuszce, którą opracował Jan Seweryn, a wydała MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS.

""

 

""

 

""